Povodí Odry dokončilo rekonstrukci spádového stupně na Olši v Darkově

Jedná se o první významnou rekonstrukci, kterou státní podnik Povodí Odry realizuje v rámci naplánovaných velkých rekonstrukcí a oprav v letech 2015 až 2020. Rekonstrukce spádového stupně na řece Olši v karvinské části Darkov byla zahájena loni na jaře a včera odpoledne předána investorovi. Stavební náklady 30 mil. Kč a jsou plně hrazeny ze zdrojů státního podniku.

4 min. čtení

K poškození spádového stupně došlo při velkých povodňových průtocích na konci 20. století, kdy byla následně provedena opakovaná sanace jeho havarijního stavu. K úplné rekonstrukci stupně bylo přistoupeno z důvodu zajištění stability toku v tomto profilu. K důležitosti rekonstrukce přispěl i fakt, že stupeň je situován 40 metrů nad železničním mostem na trati Mosty u Jablunkova – Bohumín.
 

„Konstrukce nového stupně je velmi blízká konstrukci stupně původního. Technické řešení respektuje složité geologické podmínky i umístění stavby v oblasti důlních vlivů. Šířka přelivné hrany je 42 metrů, výška stupně je 2,85 metru. Stupeň je tvořen stěnami z ocelových štětovnic, které vytvářejí skříňovou konstrukci. Štětová stěna v profilu přelivné hrany je založena do hloubky přes pět metrů tak, aby bylo minimalizováno vyplavování jemných částic z podloží. Přelivná plocha a dno vývaru jsou opevněny balvanitým opevněním kladeným na štět. Jednotlivé kameny mají výšku 1,1 metru, jsou vyklínovány a uloženy na štěrkový filtr. Díky tomuto řešení byla vytvořena pružná a zároveň odolná konstrukce spádového stupně,“ vysvětluje Pavla Holečková z investičního odboru státního podniku Povodí Odry.
 

V rámci této stavby byly dále svahy vodního toku a přilehlých berem opevněny novou kamennou dlažbou do betonu. Na svazích ochranných hrází byla stávající kamenná dlažba zachována a přespárována.

Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách, a to nejprve na levé a pak na pravé polovině toku. „Stavební práce v toku byly prováděny vždy v suché stavební jámě, kdy byla voda převáděna druhou částí toku,“ dodává na závěr Holečková.
 


Zdroj: Povodí
Odry

Zdroj: Povodí Odry

Doporučujeme