Povodí Odry dokončilo hráze na břehu řeky Opavy v Holasovicích na Opavsku

Povodí Odry dokončilo stavbu nových protipovodňových hrází na břehu řeky Opavy v Holasovicích na Opavsku. Stály 106 milionů korun a obec mají ochránit před stoletou vodou. ČTK to řekla mluvčí státního podniku Šárka Vlčková.

3 min. čtení

Díky tomuto opatření v kombinaci s efektem suché nádrže Loděnice na drobném vodním toku Lipince, vybudované v roce 2018 za necelých 33 milionů korun, se omezí rozliv vody při povodňovím průtoku na pravém břehu řeky Opavy, uvedla.

Dokončení stavby bude mít vliv na územní plán obce, jejíž rozvoj brzdí stavební uzávěra vyhlášená v záplavové zóně. "Následovat bude přehodnocení záplavového území. Tím bude umožněn další rozvoj obce," řekl technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Hráz je dlouhá téměř 1,5 kilometru, v koruně je široká tři metry a do výšky je v průměru 1,5 metru nad terénem. "Trasa ochranné hráze je umístěna mezi břehem a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající průtokové poměry v území a aby byly zároveň minimalizovány zábory soukromých pozemků," doplnila Vlčková.

Během budování protipovodňových opatření na horní Opavě byla v prosinci 2018 už dokončena stavba suchého poldru Loděnice. Chrání obec Holasovice a místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Stavební práce na hrázi suché nádrže, která je vysoká 5,4 metru a dlouhá 286 metrů, začaly v březnu 2017.

Foto: Wikipedia, Ozzogar, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme