Povodí Moravy zahájí úpravy v Nedakonicích, které mj. umožní migraci ryb

Povodí Moravy (PMO) zahájí v červenci úpravy v Nedakonicích na Uherskohradišťsku. Chce tím zabránit zanášení koryta Dlouhé řeky splaveninami, zlepšit odtok vody a umožnit migraci ryb. Vzniknou i mokřady a tůně. 

5 min. čtení

Předpokládané náklady stavebních prací, které potrvají do konce příštího roku, jsou vyčísleny na 78 milionů korun, projekt je financován z evropských dotací z Operačního programu Životního prostředí. ČTK o tom informoval mluvčí podniku Petr Chmelař.

Kvůli množství splavenin unášených Dlouhou řekou, a především vlivem starších a nevhodně provedených vodohospodářských úprav, se podle vodohospodářů na Dlouhé řece pod Nedakonicemi neúměrně rychle zanáší koryto. Brání to průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky.

"Revitalizace umožní rozdělit průtoky v Dlouhé řece tak, že převážná část průtoku bude vedena odlehčením do řeky Moravy a nebude docházet k zanášení Dlouhé řeky a Morávky. V zanášeném úseku Dlouhé řeky vytvoříme meandrující kynetu (prohloubená, trvale zatopená část ve dně koryta řeky) a lokalitu obohatíme o mokřadní plochy a vodní tůně. Migrační prostupnost přes Nedakonický jez zajistí nový rybí přechod," uvedl generální ředitel PMO Václav Gargulák.

Zástupci obce chystané práce vítají. "Stavba vodohospodářského uzlu v Nedakonicích má pro obec kromě ekologického přínosu také velmi významný přínos ve zlepšení protipovodňové ochrany obce, a tím ke zvýšení bezpečnosti pro naše občany," řekl nedakonický místostarosta Zdeněk Otrusina (BEZPP).

Tok Morávky se po úpravách prodlouží o 200 metrů. Mezi novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, vznikne mokřadní plocha o výměře 5330 metrů čtverečních. Budou ji tvořit mělké tůně a dva ostrůvky se stromy a keři. "Vodní hladina v tůních bude odpovídat plavební hladině v nadjezí jezu Nedakonice a hloubka vody v tůních se bude pohybovat mezi 20 až 60 centimetry. Mokřadní plochu bude zpočátku ohraničovat oplocenka bránící vstupu osob a zvěře z důvodu bezpečnosti. Je nutné vyčkat na odvodnění a stabilizaci uloženého sedimentu. Po nezbytně nutné době bude ale oplocenka odstraněna," doplnil Gargulák.

Pro zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice vznikne rybí přechod. Jeho prostřednictvím se dostanou ryby do vyčištěného náhonu Morávky a pak dále nad jez. Rybí přechod je navržen jako obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami.

Foto: Wikipedia, palickap, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme