Povodí Moravy dokončilo úpravy vodních toků u Nedakonic, umožní migraci ryb

Povodí Moravy (PMO) dokončilo úpravy vodních toků u Nedakonic na Uherskohradišťsku. Práce, které začaly předloni v červnu, by měly zabránit zanášení koryta Dlouhé řeky splaveninami, zlepšit odtok vody a umožnit migraci ryb. Snižují také nebezpečí povodní. Vodohospodáři vybudovali i nové mokřady a tůně. Stavební práce stály 82,5 milionu korun a byly financovány z evropského Operačního programu Životního prostředí. ČTK to sdělil mluvčí PMO Petr Chmelař.

4 min. čtení

Kvůli množství splavenin unášených Dlouhou řekou, a především vlivem starších a nevhodných vodohospodářských úprav, se podle pracovníků PMO na Dlouhé řece pod Nedakonicemi neúměrně rychle zanášelo koryto. Bránilo to průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky a zvyšovalo riziko případných povodní v Nedakonicích, zejména po prudkých deštích v Chřibech. V období sucha se zase Morávka potýkala s vysycháním koryta. „Cílem revitalizace bylo řešení zanášení koryta Dlouhé řeky, obnova zavodnění Morávky a zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice,“ uvedl generální ředitel PMO Václav Gargulák.

Revitalizace umožnila rozdělit průtoky v Dlouhé řece. Jejich převážná část nově vede odlehčením do řeky Moravy a Dlouhá řeka a Morávka se díky tomu nezanáší. „V dříve zanášeném úseku Dlouhé řeky jsme vytvořili meandrující kynetu (prohloubená, trvale zatopená část ve dně koryta řeky, pozn. red.) a lokalitu obohatili o mokřadní plochy a vodní tůně. Při běžném nebo nižším průtoku nyní dochází k prodloužení doby průtoku korytem a je tak zvýšena retenční a samočistící schopnost toku s návazností na podporu jeho ekologických funkcí. Současně s tím jsme postavili u jezu v Nedakonicích rybí přechod, díky kterému mohou ryby migrovat proti proudu,“ uvedl Gargulák.

Tok Morávky se po úpravách prodloužil o 200 metrů. Mezi novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, vznikla mokřadní plocha o výměře 5330 metrů čtverečních. Tvoří ji mělké tůně a dva ostrůvky se stromy a keři. „Vodní hladina v tůních odpovídá hladině podzemní vody a předpokládáme, že se postupně bude blížit úrovni plavební hladiny v nadjezí jezu Nedakonice. Hloubka vody v tůních se většinou pohybuje mezi 20 a 60 centimetry, na jaře se ale může dočasně výrazně zvýšit, stejně jako není na závadu, když tůně krátkodobě vyschnou,“ doplnil Gargulák.

Pro zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice postavili vodohospodáři takzvaný rybí přechod, jehož prostřednictvím se dostanou ryby do vyčištěného náhonu Morávky a pak dále nad jez. Rybí přechod je dlouhý 41 metrů a široký tři metry. Jedná se o obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami.

Autor: ČTK

Foto: Wikimedia

Doporučujeme