Povodí Moravy dokončilo rozsáhlá protipovodňová opatření v Hranicích

Obyvatelé Hranic na Přerovsku budou lépe chráněni proti případným povodním. Povodí Moravy dokončilo výstavbu protipovodňových opatření v Kropáčově ulici a podél sadů Čs. legií. Stavby mají poskytnout ochranu až na úroveň padesátileté povodně. Kromě ochrany před povodněmi nabízí dokončená stavba také odpočinková místa u vody a umožňuje lidem snadnější přístup k řece. Práce začaly na jaře 2021 a trvaly 20 měsíců. Stavební náklady byly 67,3 milionu korun, sdělil dnes ČTK mluvčí povodí Petr Chmelař.

4 min. čtení

Před zahájením stavby nemělo koryto dostatečnou kapacitu a poskytovalo ochranu maximálně před dvacetiletou vodou. Na obou březích nyní vznikly protipovodňové zídky a hráze v úseku řeky dlouhém 700 metrů. Stavebníci přitom zachovali jedinečný ráz Kropáčovy ulice. „Na pravém břehu řeky jsme vytvořili repliku původní zdi, která je obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Vznikly nové protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů a protipovodňové hráze v délce 350 metrů. Součástí opatření je volnočasové pásmo s dvěma posezeními v podobě tribun, které otevírají přístup k řece,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Opatření tak podle něj na jednu stranu obyvatele chrání před povodněmi, ale současně činí řeku dostupnou a více ji propojují s městem a s lidmi. „Řeka poskytuje výborné místo pro setkávání lidí a trávení volného času, podobné prvky vznikají i v jiných moravských městech, jako je například Olomouc či Brno,“ doplnil Gargulák.

Významnou součástí protipovodňové ochrany Hranic bylo také rozšíření jezu Hranice, které Povodí Moravy dokončilo loni. Obě opatření tak zvýšila ochranu před povodněmi na celém úseku Bečvy na území Hranic. „Zvýšení kapacity jezu se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvyšují kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ doplnil ředitel Povodí Moravy.

Výstavba protipovodňové ochrany i rozšíření jezu vychází z celkové koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví. Kompletní ochranu Hranic až před povodňovými průtoky, kterých dosáhla Bečva během povodní v roce 1997, zajistí vodní dílo Skalička, které podle Povodí Moravy tvoří hlavní prvek při ochraně měst a obcí před povodňovými průtoky z Bečvy. Vláda v červenci schválila, že toto vodní dílo bude mít podobu boční suché nádrže. Voda do ní řízeně nateče a sníží se tak průtok v korytě řeky. Na této variantě protipovodňové ochrany se shodla ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Autor: ČTK
Foto: pmo.cz

Doporučujeme