Povodí Moravy: Bobři ročně způsobí škody za miliony

Bobr evropský způsobí ročně vodohospodářům z Povodí Moravy škody za miliony korun. Narušuje hráze, zaplavuje pozemky a ohlodává stromy. Nejpostiženějšími oblastmi jsou Břeclavsko a Znojemsko. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Bobr je zvlášť chráněným živočichem, do jeho biotopu lze zasahovat jen za velmi přísných a jasně stanovených podmínek.

6 min. čtení

Výskyt bobra evropského správci potvrzují na území celého povodí Moravy, jeho počty se každoročně zvyšují. "Obecně v rámci námi spravovaného území se bobr vyskytuje prakticky ve všech částech povodí – nejvíce v celém povodí dolní Dyje, na Moravě od Lanžhota až po Šumpersko včetně přítoků, na Bečvě od soutoku s Moravou až po Valašské Meziříčí, ale také na Svitavě a Svratce. Jeho činnost pozorujeme dokonce i na odvodňovacích kanálech," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V současnosti vodohospodáři podle něj evidují více než 100 bobřích hrází na drobných vodních tocích a stovky okousaných stromů. V lokalitách, kde bobr svojí činností nezpůsobuje škody na majetku a jeho aktivita neohrožuje zdraví lidí, vodohospodáři sledují vývoj a do jeho biotopu nezasahují. "Jeho činnosti ale zaznamenáváme i v zastavěných oblastech, kde jeho činnost může ohrozit majetek nebo dokonce zdraví obyvatel. V těchto případech musíme postupovat dle možnosti dané platnou legislativou, kdy do teritoria bobra můžeme zasahovat například jen ve vymezeném období či na základě výjimek, které stanoví příslušný krajský úřad," uvedl Gargulák.

Nejpostiženější jsou Břeclavsko a Znojemsko. Zde bobr kromě poškozování břehových porostů a stavby hrází způsobuje podle vodohospodářů významné škody i na ochranných liniových hrázích. Právě poškozováním ochranných hrází může bobr způsobit škody s velkými následky. V důsledku vytváření bobřích nor může totiž v době povodní nastat až rozplavení protipovodňové hráze a zaplavení území obývaného lidmi. "Na Břeclavsku, které patří z hlediska činnost bobra k nejvíce postiženým oblastem, jsme museli některé hráze kvůli bobrovi zpevnit štětovými stěnami či kamennou rovnaninou. Proti okusu stromů se snažíme používat pletivo či speciální protiokusový sprej," popsal Gargulák.

Škody, které bobr způsobuje zemědělcům, rybníkářům nebo na městském či obecním majetku vedou na některých místech k jeho regulaci. Přivítali by ji vodohospodáři. "Co se týče regulace bobra evropského, pak jde o velmi citlivou otázku, neboť se jedná o zvláště chráněného živočicha. Na některých místech v republice již dochází na základě výjimek k jeho regulaci. S ohledem na to, že na některých místech jeho zvýšená aktivita vede k poškozování ochranných hrází a dalšího vodohospodářského majetku, jehož podstatou je ochrana zdraví a životů obyvatel v době povodní, tak vnímáme určitou formu jeho regulace v některých oblastech za účelný a racionální krok," uvedl Gargulák.

Foto: Wikipedia, Per Harald Olsen, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme