Povodí Labe zbývá po povodních v roce 1997 postavit ještě poldr u Kutřína

Povodí Labe dokončilo téměř všechna protipovodňová opatření, která si naplánovalo v reakci na rozsáhlé záplavy v roce 1997. Za 25 let vznikly velké vodohospodářské stavby zejména na Orlickoústecku, v menší míře i v ostatních okresech regionu. 

6 min. čtení

Jako poslední významnou investici buduje firma za zhruba 400 milionů korun bez DPH poldr u Kutřína na Chrudimsku, řekla ČTK mluvčí státního podniku Hana Bendová.

Stavba u Kutřína začala vloni na jaře, letos v květnu Povodí Labe kvůli nepředvídatelným komplikacím vypovědělo smlouvu se stavební společností OHLA ŽS. V současnosti se upravuje projektová dokumentace a mapuje se již postavená část stavby. "Děláme všechno pro to, abychom soutěž vyhlásili ještě letos," uvedla Bendová.

Povodeň v létě roku 1997 měla dvě vlny. První ve dnech 6. až 11. července postihla nejvíce povodí Tiché a Divoké Orlice, kde kulminační průtoky dosahovaly hodnot padesátileté až stoleté vody. Druhá vlna od 18. do 22. července byla větší v oblasti Krkonoš, kde Labe v úseku Špindlerův Mlýn – Hostinné dosáhlo úrovně stoleté vody.

Jako nejohroženější bylo v celém povodí horního a středního Labe vyhodnoceno údolí řeky Třebovky, které je v 23 kilometrů dlouhém úseku od ústí do Tiché Orlice až po rybník Hvězda téměř v celé délce po obou březích souvisle zastavěno. Povodí Labe proto vybudovalo retenční prostory v horní části povodí a koryto Třebovky má po úpravách větší kapacitu, přibyly ochranné hráze v zastavěném území. Postupně vznikla soustava poldrů a byl zvýšen ochranný objem rybníka Hvězda, upravil se horní tok Třebovky a také úseky Dlouhá Třebová – Hylváty a Třebovice – Česká Třebová. V povodí Tiché Orlice podnik postavil poldry na Lipkovském potoce v Dolní Lipce a pod Suchým vrchem v Králíkách, protipovodňová opatření v Brandýse nad Orlicí, Chocni a Plchovicích a zvýšil kapacitu koryta v Čermné. Na Divoké Orlici a Orlici zrekonstruoval ochrannou hráz v Doudlebách nad Orlicí a vybudoval hráze v Nepasicích, další protipovodňová opatření vznikla v Albrechticích a Žamberku.

Pardubicko a Chrudimsko povodně v roce 1997 příliš neohrozily. "Pardubice v té době měly poměrně slabou protipovodňovou ochranu, proto se posílila třeba na Novohradce a Chrudimce," řekla Bendová. Ochranné hráze vznikly také u Doubravy v úseku Vrdy – Zbyslav.

Na Orlickoústecku povodně před 25 lety poškodily přes 2000 rodinných a bytových domů, 13 z nich zcela zničily. Stovky lidí musely opustit své domovy. Záplavy měly i další negativní dopady. Změnila se povodňová pásma, pojišťovny výrazně zvýšily ceny pojistek nemovitostí nebo lidem nechtěly domy pojistit vůbec. Ceny nemovitostí v oblasti do doby vybudování protipovodňových opatření výrazně poklesly.

"Obecně platí, že každá povodeň je jiná. Hydrologická situace podobná situaci z roku 1997 by se samozřejmě mohla zopakovat, ale její následky by pro obyvatele i obce vzhledem k vybudované protipovodňové ochraně neměly být tak vážné," uvedla Bendová.

Foto: Wikipedia, Palickap, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme