Povodí Labe má stavební povolení pro poldr Mlýnec na Mrlině

Státní podnik Povodí Labe získal po několika letech příprav pravomocné stavební povolení na suchý poldr Mlýnec na řece Mrlině u Kopidlna na Jičínsku. Poldr má být významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící v povodí Mrliny v Královéhradeckém a Středočeském kraji. Vlastní stavba poldru by mohla začít v roce 2020, hotova by mohla být v roce 2022. 

4 min. čtení

Odhad nákladů činí 31,5 milionu korun. V povodí Mrliny ještě Povodí Labe připravuje stavbu poldru Nepokoj. ČTK to řekla mluvčí státní firmy Hana Bendová.

Poldr Mlýnec vznikne mezi Kopidlnem a obcí Mlýnec a před záplavami by měl ochránit především obce Vestec a Křinec na Nymbursku, které velká voda vyplavila naposledy v červnu 2013. "Poldr je navržen v území se složitými odtokovými poměry, kde pravidelně dochází k záplavám a při větších průtocích ke značným škodám na majetku občanů a infrastruktuře," uvedla Bendová.

Povodně v povodí Mrliny, která pramení nedaleko Jičína a v Nymburku se vlévá do Labe, byly v letech 1997, 2003, 2006 a 2013. Při velké povodni před šesti lety voda z Mrliny kromě obcí Vestec a Křinec vyplavila i obce Budiměřice, Rašovice a Šlotava. V době povodní byly z obcí evakuovány stovky obyvatel.

Poldr Mlýnec by měl zachytit až dva miliony metrů krychlových vody. Pro srovnání například krkonošská přehrada Labská ve Špindlerově Mlýně má celkový objem 2,9 milionu metrů krychlových. Poldr by měl dokázat zredukovat průtok takzvané stoleté vody na neškodný průtok pětileté až desetileté vody.

Aktuálně Povodí Labe začalo pracovat na pořízení posledního stupně projektové dokumentace pro stavbu poldru. Letos chce podnik vybrat stavební firmu tak, aby se v roce 2020 mohlo začít stavět.

V povodí řeky Mrliny ještě Povodí Labe připravuje stavbu suchého poldru Nepokoj, který má vzniknout na Štítarském potoce nad soutokem s Mrlinou. Poldr za odhadovaných 89 milionů korun by měl mít objem 3,23 milionu metrů krychlových vody. Hráz poldru o délce asi 500 metrů vznikne v profilu hráze bývalého rybníka. K poldru Nepokoj má Povodí Labe hotovou dokumentaci pro územní řízení. Po dokončení příslušné změny územního plánu obce Dymokury hodlá Povodí Labe požádat o vydání územního rozhodnutí. "Poldry Mlýnec a Nepokoj by měly mít zásadní význam pro protipovodňovou ochranu obcí podél řeky Mrliny," uvedla Bendová.

Foto: Wikipedia, Packa, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme