Poteče Vám voda i po roce 2020? Města a obce 
v působnosti SVS řeší problém s předstihem

Management Severočeské vodárenské společnosti (SVS) seznámil v minulých dnech své akcionáře, kterými jsou starostové 458 měst a obcí v Ústeckém a v části Libereckého kraje, s přípravou projektu zajištění provozu své vodárenské infrastruktury po roce 2020.

8 min. čtení

Společně s koncem roku 2020 totiž skončí i platnost stávající provozní smlouvy mezi SVS, jakožto vlastníkem majetku, a současným provozovatelem tohoto majetku, akciovou společností Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Jedině včasné řešení této otázky totiž zajistí bezproblémový odběr služeb v oblasti vodného a stočného pro obyvatele a firmy v působnosti SVS.

Především s ohledem na bezproblémové zajištění služeb, i po datu ukončení stávající provozní smlouvy, se management SVS již od roku 2013 touto situací zabývá a připravuje různé scénáře možného řešení. Majoritním akcionářem SčVK (50,1 %) je dnes francouzská firma Veolia. Společnost SVS vždy vlastnila minoritní podíl akcií SčVK, na začátku státem řízené privatizace dokonce nevlastnila žádné akcie, v současné době vlastní 49,1 % akcií SčVK.

S rámcovým popisem možných variant proto nyní vedení SVS seznámilo své akcionáře, kteří budou na letošní pravidelné červnové valné hromadě rozhodovat o vyloučení neproveditelných variant zajištění vodárenské infrastruktury SVS.

"Ačkoliv do konce roku 2020 zdánlivě zbývá ještě mnoho času, chceme být maximálně připraveni tak, aby nebyly ohroženy dodávky služeb pro občany, ale i pro soukromé či státní firmy v působnosti naší společnosti po konci roku 2020," uvedl k důvodu svolání mimořádných setkání s akcionáři v uplynulých dnech předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Vedení SVS seznámilo starosty měst a obcí s celkem třinácti variantami možného řešení. Cílem setkání s akcionáři, která se uskutečnila v jednotlivých okresech, bylo především získání zpětné vazby a v rámci diskuse i identifikování případných dalších možných scénářů. Množství dotazů a věcných připomínek ze strany starostů ukázalo, že i oni si uvědomují vážnost situace a chtějí se racionálně podílet na jejím řešení.
"Hovoříme zde o projektu, který nemá svým rozsahem v rámci České republiky obdobu. Obsluhujeme stejné množství lidí, jako Praha, avšak náš majetek se rozkládá na nepoměrně větším území," zdůrazňuje Bronislav Špičák.

Zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020 je jedním ze strategických cílů podnikatelského záměru SVS na roky 2016 až 2020. To ostatně dokazuje, že management společnosti přikládá této problematice velkou váhu. V souvislosti s projektem dokonce vznikla poradní skupina z řad akcionářů, kdy si každý okres v působnosti SVS zvolil svého zástupce v tomto poradním orgánu, který bude přímo účasten při přípravě celého projektu. Úzké propojení zástupců akcionářů a vedení společnosti naznačuje, že zájem na zdárném
a včasném řešení situace je enormní.

"V zásadě nás čeká proces jisté nápravy, bohužel do značné míry nepovedené, státem řízené, privatizace státního podniku SčVK z 90. let, kdy se bude rozhodovat o novém modelu zajištění vodárenské infrastruktury naší společnosti na další desítky let dopředu," upozornil generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Severočeská vodárenská společnost patří mezi největší firmy svého druhu v České republice. Spravuje majetek v hodnotě přesahující sto miliard korun a ročně do jeho obnovy investuje částku okolo jedné miliardy korun. Společnost uplatňuje princip solidární ceny vody pro celé území své působnosti. Celý svůj zisk SVS investuje právě do obnovy a rozvoje majetku. V rámci privatizačních procesů vznikla v roce 1993, přičemž jejími akcionáři jsou zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji.


Zdroj: SVS

Zdroj: SVS

Doporučujeme