Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti

Tentokrát se podíváme do sousedního Polska, konkrétně Gdaňsku, kde ještě počátkem 90. let byla kvalita pitné vody bez nadsázky katastrofální. Toxické odpadní vody vytékaly přímo do moře, takže místní pláže byly uzavřené a pro turistické účely nevyužitelné. Spolupráce se soukromou vodárenskou společností situaci výrazně změnila k lepšímu.

12 min. čtení

Zadání pro soukromého provozovatele

Základním důvodem pro uzavření PPP smlouvy (Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru) byly problémy související se zcela nevyhovující kvalitou dodávané pitné vody obyvatelům města Gdaňsk. Navíc časté poruchy na síti vedly k obrovským ztrátám vody a k problémům s plynulostí dodávek vody. Nečištěná odpadní voda, kvůli nedostatečným investicím do systému, zapříčinila uzavření pláží na mořském pobřeží mezi Gdaňskem a Sopotami (oblast východní Pomořany, Polsko).

V roce 2011 byl počet obyvatel v oblasti 510 000. Gdaňsk je hlavním polským přístavem v Baltském moři. Je to město bývalého představitele revoluce a prezidenta Lecha Walesy. Gdaňsk je se svými plážemi i důležitým prázdninovým letoviskem. Společně s plážemi a vybavením sousedních Sopot přitahuje ročně více jak 1 milion návštěvníků.

Nájemní / provozní smlouva byla v roce 1992 podepsána na dobu 30 let mezi smluvními partnery městem Gdaňsk a společností Saur Neptun Gdansk (SNG). Společnost SNG je akciovou společností, kterou z 51 % vlastní francouzská soukromá skupina Saur International a ze 49 % město Gdaňsk. Tato „smíšená“ společnost provozuje a zajišťuje vodovodní a kanalizační služby pro města Gdaňsk a Sopoty. Je odpovědná za provozování a údržbu systému s cílem udržet kvalitu a standardy služeb, fakturace a výběru tržeb.

Město Gdaňsk zůstalo majitelem infrastrukturního majetku, a to prostřednictvím majetkové společnosti GIWK (Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna). Tato společnost je odpovědná za vznik a realizaci nových investic. Město i nadále odpovídá za regulaci a výši vodného a stočného, jelikož cenu schvaluje každým rokem vedení města.

Gdaňská PPP smlouva je velmi často uváděna jako první velký PPP kontrakt ve střední Evropě. Jedná se v něm o 2-úrovňovou spolupráci veřejného a  soukromého sektoru, která je dána jednak PPP smlouvou uzavřenou mezi místním stupněm státní správy a provozovatelem a také spoluvlastnictvím provozní společnosti.


Výsledky: Znovuotevření pláží po 15 letech

V přímořském letovisku Sopoty ležícím poblíž Gdaňsku se nacházejí pláže světové úrovně, včetně příslušného rekreačního vybavení a nejdelšího dřevěného mola v Evropě. Nicméně kvůli chybějícímu čištění odpadních vod vytékaly toxické odpadní vody přímo do moře, což v roce 1978 způsobilo uzavření pláží.

Za pouhé dva roky trvání smlouvy se však společnosti SNG podařilo v roce 1994 překonat původně neexistující čištění odpadních vod a slavnostně otevřít pláže, a tím umožnit koupání mezi Gdaňskem a Sopotami. Životní prostředí ve zdejší přímořské oblasti bylo ozdraveno a byla obnovena zašlá sláva a rozkvět tohoto rekreačního střediska. V celém přímořském regionu došlo doslova k turistickému boomu.

87 % dodávané pitné vody dosáhlo v roce 2010 kvality dle evropských standardů

Společnost SNG se zaměřila na modernizaci úpraven pitných vod, které využívají povrchové vody. Díky použití nových technologií a systémů na úpravu pitné vody se společnosti SNG rychle podařilo dosáhnout kvality vody odpovídající evropským standardům pro pitnou vodu.

V roce 1992 pouze 8 % pitné vody z gdaňské vodovodní sítě odpovídalo požadavkům evropských předpisů, kdežto v roce 2010 to bylo již 87 %.
V roce 2010 společnost SNG získala certifikát kvality ISO 22000: 2005, který se týká analýzy rizik a kritických bodů ve společnosti. Tento certifikát potvrzuje dobrou kvalitu pitné vody v Gdaňsku odpovídající pravidlům pro bezpečnost potravin.  

K průběžnému sledování kvality vody využívá společnost SNG moudrosti samotné přírody: systém biomonitoringu je založen na chování pstruhů duhových a slávek (Unio tumidus – velevruba nadmutého). V roce 2010 byla v Gdaňsku kvalita vody tímto způsobem střežena 80 pstruhy a 40 slávkami.

Podíl vody vyhovující evropským limitům:

70 % uživatelů prohlašuje, že pije pitnou vodu s dobrou nebo dokonce vynikající kvalitou

Ještě před PPP projektem se od zlepšení kvality pitné vody očekávalo mnohé: „Lidé říkali, že jsou dokonce ochotni přivítat samotného ďábla, kdyby se kvalita vody zlepšila jen o trošičku!“ (jak uváděl výzkumný projekt v roce 2005). Pokroky, kterých společnost SNG dosáhla, zcela otočily vnímání spotřebitelů vody.

V roce 2010 uskutečnila společnost Brita, leadr v oblasti produktů na filtraci vody, v celém Polsku test v rámci, kterého byla zkontrolována kvalita kohoutkové vody poskytované 10 největšími dodavateli pitné vody. Ukázalo se, že některé výsledky jsou pozoruhodné a svědčí o velmi vysoké spokojenosti s kvalitou dodávané pitné vody. Gdaňská kohoutková voda vyšla jako vítěz v kategorii vůně a chutě.
Nedávné průzkumy spokojenosti zákazníků ukázaly, že 70 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vodu za vynikající (zdroj: společnost SNG).
V porovnání se situací v roce 1992 se spokojenost s vodou dramaticky zvýšila jak po objektivní, tak i po subjektivní stránce.

Ztráty vody v gdaňské vodovodní síti klesly z 25 % na 13 %

V rámci spolupráce byl aplikován systém na sledování úniků v celé distribuční síti. Poruchy na síti se tak od roku 1992 podařilo snížit dokonce o 50 %.
Výsledkem jsou výrazné úspory vody. Např. v roce 2010 v objemu 460 000 m3 v porovnání s rokem 2009).

Spokojený investor

„Společnost Saur Neptun Gdansk odvedla vynikající práci, aby zajistila vysoký standard poskytovaných služeb, mezi nimiž lze zmínit perfektní kvalitu pitné vody.”, hodnotí spolepráci Pawel Adamowicz, starosta města Gdaňsk na Global Water Summitu v Berlíně v roce 2011.

Foto: Wikipedie, Esbi, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme