Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2013

Uveřejňujeme aktuální upozornění Františka Kožíška ze Státního zdravotního ústavu ohledně poslední výzvy dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech.

4 min. čtení

Olovo v pitné vodě v koncentracích, které se mohou ještě dnes vyskytnout, může být nebezpečné pro malé děti a jejich vyvíjející se nervový systém. V pitné vodě distribuované vodárnami není olovo prakticky přítomno – v naprosté většině vzorků není zjištěno vůbec, ve zbytku na úrovni zlomku limitní hodnoty – ale jeho obsah v pitné vodě vytékající u spotřebitele z kohoutku může být zvýšen v domech, které dosud mají staré olověné domovní rozvody vody. Odhaduje se, že takových domů je v ČR ještě asi 5%. I když jeho obsah lze významně snížit např. odpouštěním vody, která přes noc stagnovala v domovním rozvodu, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné. Neexistuje ani selektivní technologie úpravy vody, která by dokázala olovo z pitné vody u spotřebitele spolehlivě odstranit.

Z toho důvodu existuje v České republice národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“ byl zahájen v roce 2004, měl by trvat do roku 2013, kdy dojde k dlouho avizovanému zpřísnění limitní hodnoty pro olovo v pitné vodě z 25 na 10 μg/l. Je proto pravděpodobné, že toto je již poslední výzva a možnost získat na výměnu domovních rozvodů z olova dotaci.

Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt na www stránkách MMR
Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Lhůta pro doručení žádosti o podporu v této poslední výzvě začne běžet 17. prosince 2012 a skončí 15. února 2013.

František Kožíšek


Zdroj: František
Kožíšek

Zdroj: František Kožíšek

Doporučujeme