Podolská vodárna každý čtvrtek otevřena veřejnosti

Návštěvníci uvidí unikátní technologické zázemí a navíc se podívají z téměř padesátimetrové vodárenské věže.  

7 min. čtení

První prohlídka se uskuteční 22. dubna. Veřejnost se může podívat nejen mezi historické exponáty, ale může nahlédnout také do čerpací stanice. Dozví se, jak fungují čiřiče, a nakonec se podívá na ochoz vodárenské věže, odkud se jí naskytne jedinečný výhled na Pražský hrad, Vyšehrad, Smíchov i Petřín.

Zájemci si mohou od 20. dubna rezervovat vstupenky na stránkách www.prahatechnicka.cz nebo je zakoupit přímo v sídle Hospodářské komory hl. m. Prahy, nám. Fr. Kafky 7, Praha 1.

Turistická trasa v úpravně vody v Podolí se sestává z několika částí, které na sebe logicky a prostorově navazují. Návštěvníci se seznámí s historií pražského vodárenství a současnou technologií výroby pitné vody v úpravně vody v Praze Podolí. V rámci prohlídky projdou prostory Muzea pražského vodárenství v hale filtrů úpravny vody, dále strojovnou čerpací stanice surové vody, prostory čiřičů, kde je surová voda chemicky upravována a prohlídka je zakončena výstupem na ochoz budovy, odkud se otevírá nevšední panoramatický pohled na Prahu.

Počet osob v každé skupině je omezen na maximálně 20 osob, které trasu s průvodcem překonají max. za 120 minut. Prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou zdatnost (vstup do prostor čerpací stanice, výstup k čiřičům a na ochoz budovy čiřičů – 8 pater). Prohlídky pro jednotlivce budou začínat ve 13 hodin, vstupné je 150 Kč.

Struktura turistické trasy:

1. část prohlídky – Muzeum pražského vodárenství – haly filtrů vodárny Podolí
Muzeum je umístěno v prostorách původních skladů chemikálií používaných k úpravě surové vltavské vody. Z prosklené galerie vidí návštěvníci pozoruhodnou konstrukci klenby filtračních hal, díky které je podolská vodárna označována také jako “VODNÍ KATEDRÁLA”. Náplň prohlídky: Seznámení s historií a problematikou zásobování obyvatel Prahy vodou, prvními soukromými a především veřejnými vodovody v Praze. Základní informace o historii týkající se projektových soutěží před samotnou výstavbou současných pražských vodáren a jejich následné realizace. Prohlídka a výklad je zaměřen nejen na zajímavosti, ale i na historicky významná fakta stavby pražské vodárenské sítě a samotné vodárny v Podolí. Závěrem jsou návštěvníci formou krátké prezentace seznámeni se současnou technologií úpravy vody.

Před další částí prohlídky budou návštěvníci seznámeni s bezpečnostními riziky a obdrží reflexní vesty a helmy.

2. část prohlídky – Čerpací stanice surové vltavské vody

“Čerpací stanice” Základní informace o jednotlivých fázích čištění surové vody. Vysvětlení významu česlí, seznámení s odstraňováním nečistot ze surové vody na hrubých a jemných česlích.

3. část prohlídky – Chemická úprava vody surové říční vody – čiřiče
“Čiřiče” Seznámení s funkcí, významem a technologickým postupem úpravy surové vody v čiřičích

4. část prohlídky – Ochoz budovy chemické úpravy vody – panoramatický rozhled
“Ochoz věže” panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého stanoviště, viditelné významné objekty, včetně vyrovnávací věže Děvín


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme