Podolská vodárna je opět v provozu!

Od povodní v roce 2002 sloužila Podolská vodárna jako záložní zdroj vody. Po výrazných investicích v posledních letech se ale opět vrací do standardního provozu a kvalitní pitnou vodou začala zásobovat hlavní město Prahu.

8 min. čtení

Vodárna prošla v uplynulých třech letech výraznou modernizací a dnes Pražanům dodává kvalitní pitnou vodu splňující veškeré normy a limity. Ze surové vody se promění v pitnou za celkem osm hodin technologických úprav. „Je skvělou zprávou, že díky novým technologiím můžeme znovu využít takový symbolický vodní zdroj, jakým je pro Prahu Vltava,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Nová filtrace přes aktivní uhlí

Voda je jímána z Vltavy a potrubím přivedena přímo do vodárny. Osmdesát procent všech nečistot je z vody odstraněno díky už první fázi úpravy vody – čeření. O zbytek nečistot se pak postarají filtrace. Nejprve voda prochází přes pískovou filtraci a dále přes granulované uhlí (tzv. GAU). Právě díky této moderní technologii se z vody odstraní například i velká část pesticidů. Poslední fází úpravy vody je pak její hygienické zabezpečení pomocí kombinace UV záření a dávkování chloru.

Kvalita jako ze Želivky

Pitná voda z Podolské vodárny je vysoce kvalitní zejména díky nově instalované filtraci přes granulované uhlí (tzv. GAU). K tomuto účelu bylo do Podolí navezeno celkem 844 m3 granulovaného aktivního uhlí. Celková filtrační plocha dosahuje zhruba 964 m2 a filtrační vrstva je vysoká 85 centimetrů. Voda přes unikátní filtrační systém protéká přibližně patnáct minut.

Díky investicím do nových technologií dosahuje kvalita upravené vody vysokých standardů. „Kvalita vody z Podolí je stejná jako ze Želivky, kde se již tyto technologie využívají,“ potvrzuje Ladislav Herčík, manažer úpraven vody Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které vodárnu provozují.

Součástí rozsáhlé modernizace byla také rekonstrukce dispečinku, datové sítě, laboratoře, řady armatur, zdrojů a rozvodů ovládacího vzduchu, obměna dmychadel a pracích čerpadel. V rámci čerpací stanice byla dále osazena čtyři nová čerpadla.

Až 1200 litrů za sekundu

„Cílem všech opatření je zajistit vyhovující kvalitu upravené pitné vody v plánovaných odstávkách při modernizaci Úpravny vody Kárané a Úpravny vody Želivka či při případných haváriích na přívodních řadech z těchto zdrojů. Také bude vzrůstat potřeba vody pro Středočeský kraj. Podolská vodárna se tak stává plnohodnotným zdrojem vody pro Pražany,“ zdůrazňuje generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Petr Mrkos.

V první fázi bude Podolská vodárna do pražské vodovodní sítě dodávat 400 až 500 litrů za sekundu. Celkový výkon nového uspořádání úpravny přitom představuje až 1200 l/s. Voda z Podolské vodárny bude distribuována do vodojemů Flora, Karlov, Zelená liška, Laurová a Bruska. Podle technologické potřeby pak bude míchána s vodou z ostatních zdrojů, tedy z Káraného a ze Želivky.

Další etapa rekonstrukce
Rozvoj Podolské vodárny zdaleka nekončí. V přípravné fázi je doplnění stávající technologické linky o nové technologické stupně, které zajistí úpravu vody v očekávaném množství a v souladu se stávajícími i očekávanými legislativními požadavky.

„V březnu 2020 byla zahájena komplexní předprojektová příprava II. etapy rekonstrukce ÚV Podolí. V roce 2021 probíhá výroba poloprovozních zařízení a testování samotné bude probíhat až do roku 2023. Po ukončení testů bude navrženo finální doplnění stávající technologie. Zatímco dosavadní investice v I. etapě sloužily především pro hlavní město Prahu, II. etapa umožní rozšíření dodávky pitné vody z Prahy do Středočeského kraje,“ doplnil Pavel Válek, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti.

Fotogalerie


Plnění GAU uhlím


Rekonstruovaný dispečink

 


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme