Plzeňský kraj má velké rezervy v čerpání dotací

Rezervy oproti zbytku republiky má v čerpání ekologických dotací Plzeňský kraj.

4 min. čtení
Jeho sedm okresů má za dva roky existence Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro 182 projektů schváleno jen 2,8 miliardy korun, přičemž průměr všech krajů je téměř 3,5 miliardy. 
 
Nad český průměr na jeden okres, který činí 627 milionů korun, se dostala jen samotná Plzeň,“ informovala mluvčí Státního fondu životního prostředí Lenka Brandtová s tím, že metropole získala na 25 projektů přes 1,2 miliardy korun.
 
Mezi nejúspěšnější žadatele v Plzeňském kraji se zařadil dobrovolný svazek obcí Povodí Berounky s projektem odkanalizování, čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou pro Plzeň, Domažlice, Rokycany, Přeštice a Blovice. Podle Brandtové dosahují u projektu celkové investiční náklady téměř 1,7 miliardy korun a dotace činí 1,3 miliardy korun.
 
Podle údajů srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou investice na ochranu životního prostředí v kraji nepatrně nižší než průměr České republiky. Dobrou vizitkou Plzně nejsou bohužel exhalace, díky nimž je Plzeň uznána za rozvinuté podnikatelské prostředí. Počet podniků na obyvatele je zde jeden z nejvyšších v republice, a to včetně menších a středních firem. Nejčistší ovzduší v kraji má naopak druhý největší okres, Klatovsko. Tady dosáhla suma schválených dotací 417 milionů korun. Má ale také na rozdíl od ostatních větší podíl půdy rekreačního rázu než zastavěných ploch. 
 
Obce, které se chtějí do Operačního programu Životní prostředí zapojit a uspějí, mohou do roku 2013 čerpat z celkové částky přes 5 miliard eur, tedy ze 128 miliard korun pro ČR. To že projekt projde schvalovacím procesem, však ještě neznamená, že žadatelé budou moci skutečně peníze čerpat. Podmínky čerpání dotací jsou striktní, nepřehledné a velmi komplikované. Řadu regionů výrazně znevýhodňují a některé dokonce ze schvalovacího procesu zcela vylučují. 
 
Bohužel již nyní je jasné, že náklady na budování vodohospodářské infrastruktury nebudou kryty dotacemi ze zdrojů EU tak, jak by bylo skutečně třeba a jak reálná situace vyžaduje. Mnoho žadatelů se do úzkých dostalo kvůli podmínkám, které vyjednalo Ministerstvo životního prostředí a které se s uzavřenými smlouvami neslučovaly.

Doporučujeme