Plzeň začíná s přípravou modernizace úpravny vody za 1,2 mld. Kč

Plzeň začíná s přípravou na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody za 1,2 miliardy korun. Bude usilovat o evropskou dotaci 70 až 72 procent nákladů; operační program na úpravny a snižování rizika povodní má být otevřen počátkem roku 2012.

4 min. čtení

Zastupitelé schválili, že město upraví dva roky starý dražší projekt podle územního rozhodnutí a požádá o dotace. Bez zásadní rekonstrukce hrozí v řádu let kolaps úpravny vody bez možnosti ji dál provozovat, řekl dnes primátor Martin Baxa (ODS).

"Musíme se s investicí vejít do 1,2 miliardy korun. Půjde hlavně o obnovu a doplnění technologie v současné vodárně pod Homolkou, na níž už máme tři roky výjimku od hygieniků," dodal.

Zastupitelé schválili výběrové řízení na zpracování projektu pro stavební povolení
plus inženýrské a dotační poradenství s náklady do 86 milionů Kč, které budou blokovány ve fondu pro kofinancování evropských projektů. Na projektu začne město pracovat hned po registraci žádosti na fondu životního prostředí. "Doufáme, že bude výzva vyhlášena co nejdříve," řekl šéf útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš. Pokud stavbu EU podpoří, musí být hotová do konce roku 2015.

Současná technologie úpravny vody, která je téměř 20 let stará, nebyla koncipována tak, aby s dostatečnou účinností snižovala vyšší obsah manganu a amonných iontů v surové vodě. Dalším problémem jsou razantní a rychlé změny kvality vody po srážkách. Úpravně chybí akumulace a musí odebírat vodu aktuální kvality, což přináší extrémní požadavky na technologii, řízení a rychlost procesu úpravy.

"Pokud bude vyhlášena výzva, tak můžeme hned použít šest milionů korun na přípravu projektu, tedy na žádost a finanční a ekonomické analýzy, z čehož vyjde, kolik procent dostaneme z dotace," řekl Beneš. Podle něj musí město upravit původní rozsáhlejší projekt na úpravnu, který počítal až se dvěma miliardami korun. "Podle vydaného územního rozhodnutí se bude modifikovat tak, aby byl funkční," dodal.

Pokud město nezíská dotaci, modernizace se o několik let opozdí. Kdyby Plzeň výhledově normy neplnila, byla by to špatná zpráva pro občany a čekaly by ji sankce.

Ve výzvě operačního programu Životní prostředí na úpravny vody mají být do roku 2013 alokovány tři miliardy korun.

Foto: Wikipedie, Noebu, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme