Plzeň už 14 let snižuje spotřebu energií ve většině ze 135 budov

Plzeň už 14 let snižuje spotřebu energií a vody ve svých objektech i v budovách příspěvkových organizací. Pokles vykazuje většina ze 135 objektů, a to i přesto, že řadu z nich město přistavovalo a přibyly tam spotřebiče.

5 min. čtení

Úspora v řádu desítek milionů korun se daří díky zateplování, výměně starých zdrojů tepla, proškolování zaměstnanců a odhalování tepelných ztrát termovizní kamerou, řekl ČTK Miloslav Soukup, vedoucí správy infrastruktury města.
 

"Loni se snížila spotřeba oproti průměru let 2001 až 2012 u 113 objektů, u 14 budov je spotřeba stále na zhruba stejné úrovni, pouze u osmi objektů registrujeme nárůst," řekl. Evidentní je to u skupiny 50 budov sledovaných od roku 2001. Za tu dobu ušetřily téměř 40 procent energie, tedy přes 65.000 gigajoulů (GJ), což představuje úsporu více než 29 milionů korun ročně; za léta 2002 až 2014 celkem 135 milionů Kč.
 

Roční spotřeba energie ve všech sledovaných objektech města a jeho příspěvkových organizací činí 186.000 GJ, přičemž největší podíl má teplo nakupované ze soustavy centralizovaného zásobování (62,4 procenta), dále město využívá elektřinu a zemní plyn.
 

"Vývoj ročních spotřeb energie a vody sledujeme a vyhodnocujeme už 14 let, systematický přístup tehdy nastartoval Program snižování energetické náročnosti v objektech města," uvedl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Podle ekonomického náměstka primátora Pavla Kotase (ČSSD) se díky rozumnému čerpání dotací i použití vlastních peněz městu daří snižovat energetickou náročnost budov.
 

Výrazným úsporám pomáhá zateplování plášťů. Například u škol dosud zajistila Plzeň komplexní nebo dílčí zateplení u 58 z 85 objektů. Velký vliv má podle Soukupa také energetické manažerství, kdy zaměstnanci pravidelně sledují a vyhodnocují spotřeby, provádějí opatření a školí uživatele budov o správném vytápění a větrání. K úsporám pomáhají měřidla teploty, koncentrace oxidu uhličitého a relativní vlhkosti. "Se správci budov provádíme termovizní snímkování a analýzu termogramů. To pomáhá efektivně plánovat údržbu, opravy i kontrolovat kvalitu provedené práce," řekl Soukup. Přínos manažerství odhaduje na pět až deset procent z celkových nákladů. Plzeň ročně vynakládá přes 150 milionů korun na nákup energie a vody, pětiprocentní přínos tedy představuje asi 7,5 milionu Kč za rok.
 

Samostatně město sleduje vývoj spotřeby elektřiny na veřejné osvětlení. Od roku 2000 je trvale mírně nad 11.000 megawatthodinami, a to i přes skutečnost, že počet svítidel se za 14 let zvýšil o čtvrtinu na současných téměř 21.000. Spotřeba na jedno svítidlo se tak snižuje.
 

Foto: Wikipedia, Vachovec1, licence

Doporučujeme