Plzeň chce být připravena na problém s dodávkou vody, bude cvičení

Plzeň chce být připravena na případné nouzové zásobování pitnou vodou. Uspořádá velké cvičení, vznikne také pracovní skupina, která přichystá varianty postupu, jak na eventuální ohrožení dodávek reagovat. ČTK to řekl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

6 min. čtení

"Problém nedostatku pitné vody může nastat nejen kvůli technologické poruše nebo zlému úmyslu, ale také v souvislosti s dlouhodobým suchem, s nímž se začínáme potýkat," uvedl.

Prvního nácviku krizového štábu se zúčastnili zástupci státu, města, kraje, hasičů, vodárny, Prazdroje, teplárny a Plzeňské energetiky. V Plzni bude na toto téma příští rok velké cvičení, řekl ČTK Zrzavecký, který je v čele krizového štábu. Průměrná denní spotřeba pitné vody je ve 170tisícovém městě 30.000 metrů krychlových, vodu bere z řeky Úhlavy.

Hlavním dodavatelem pitné vody je městská Vodárna Plzeň. Podle jejího ředitele Miloslava Vostrého tvoří vodovodní síť 600 kilometrů potrubí a 19.000 přípojek. Osm největších vodojemů má kapacitu 90.000 metrů krychlových. "Při stavu krize by tak mohla jejich zásoba vydržet pro až tři dny při plném počátečním stavu a regulačních opatřeních. Umíme okamžitě na dálku vodojemy zavřít z dispečinku a pak vydávat vodu do cisteren, rozvážet a reagovat operativně," uvedl Vostrý.

Podle Petra Lišky z odboru krizového řízení magistrátu je zatím jediným zdrojem vody pro plzeňskou úpravnu řeka Úhlava. Město ale nyní intenzivně vykupuje pozemky pro havarijní zdroj surové vody. Bude jím řeka Radbuza pod přehradou České údolí v Liticích. Z nádrže přivede město vodu potrubím o délce 2,5 kilometru do modernizované úpravny. "V případě krize jsou ale ve hře i další varianty. V roce 2014 jsme otevřeli 110 metrů hluboký vrt Košinář, který je podpůrným zdrojem užitkové vody," uvedl.

V případě nouze by teplárna vyčlenila část technologie a ve své chemické úpravně by vyráběla pitnou vodu, až 200 metrů krychlových za hodinu; využila by vodu z čerpací stanice na Roudné, tedy z řeky Mže. Právě voda z teplárny je jedním ze dvou zdrojů, které využívá Prazdroj, a to konkrétně na čištění a mytí. Druhým zdrojem pro pivovar jsou vrty v prameništi v zadní Roudné. Tento zdroj je schopen dávat 180 m3/h.

V pivovaru je navíc tlaková čerpací stanice, jež by v extrémní situaci mohla dodávat vodu i do vodárenského řadu na Rokycanské třídě. Pivovar také vlastní linku, která umí plnit 15.000 lahví za hodinu. Mohla by tedy dodávat téměř 3,5 litru balené pitné vody pro každého Plzeňana denně. Čtyři mobilní úpravny s kapacitou až 120 m3 pitné vody za den má Správa státních hmotných rezerv; dokážou vyrobit pitnou vodu z vody z rybníka. Plzeň se rovněž zaměřuje na hledání nových a lokálních zdrojů, na jímání dešťové vody, využívání odpadní vody a další opatření.

Foto: Wikipedia, Ondřej Koníček, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme