Plány rozvoje vodovodů se zřejmě budou aktualizovat častěji

Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila vládní novelu, která mění způsob, jakým kraje vytvářejí dlouhodobé plány pro rozvoj vodovodů a kanalizací. Místo vytváření nových desetiletých plánů se mají tyto dokumenty od příštího roku průběžně aktualizovat, což by mělo krajům a státu ušetřit 100 milionů korun i práci.

2 min. čtení

Průběžná aktualizace plánů má kromě snížení nákladů a administrativy umožnit správě flexibilněji reagovat na rychle se měnící podmínky v rozvoji měst a obcí, s nimiž souvisí zajištění vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Novela zákona zachovává výjimku z platby za odvádění srážkových vod do kanalizace. Za odvod neplatí například správci silnic, dálnic, České dráhy nebo zoologické zahrady. Ruší se však výjimka pro podnikatele, kteří využívají zařízení v drážní dopravě. Půjde například o nádražní restaurace, kavárny, hotely a podobná zařízení. Tyto činnosti podle vlády nesouvisí s provozem a bezpečností drážní dopravy a srážkové vody navíc převážně odtékají do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Návrh počítá také s povinným zavedením jednotného elektronického komunikačního systému pro předávání údajů a informací. Mezi změnami, které novela obsahuje, je i požadavek, aby vodohospodáři mohli v případě opravy či údržby vodovodu vstupovat na pozemky sousedící s parcelou, na níž havárie vznikla.
 

 

Zdroj: Wikipedia, Hynek Moravec, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme