Pitnou vodu pro Č. Budějovice bude nadále dodávat ČEVAK

Dodávku pitné vody pro České Budějovice bude v následujících deseti letech nadále zajišťovat společnost ČEVAK. Firma za pronájem sítě zaplatí městu ročně přibližně 200 milionů korun. Je to srovnatelná cena s tou, kterou společnost hradí i nyní. ČEVAK se svou nabídkou uspěl v koncesním řízením vyhlášeném radnicí. Smlouvu včera schválili českobudějovičtí zastupitelé.

3 min. čtení

Obyvatelé Českých Budějovic nyní platí za vodné a stočné 73,09 Kč za metr krychlový. Podle vedení města by se na základě nové smlouvy s dodavatelem cena neměla zásadně měnit.

Žádost do koncesního řízení podaly čtyři subjekty, ale nabídku pak zaslaly pouze dvě společnosti. Kromě ČEVAK to byla ještě ještě Moravská vodárenská. Hodnotící komise pak posuzovala obě nabídky a doporučila z nich tu výhodnější.

"Jsme rádi, že byl učiněn další krok, vedoucí k uzavření nové provozovatelské smlouvy. Těší nás, že budeme moci dalších deset let pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci a i nadále provozovat vodohospodářský majetek města," uvedla vedoucí útvaru marketingu a komunikace společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.

Někteří zastupitelé kritizovali fakt, že město se na problematiku spojenou s pitnou vodou dostatečně nezaměřuje.
"Stále tu (na magistrátu) není osoba, která by se věnovala vodohospodářskému majetku města. Přitom je to majetek v hodnotě stovek milionů korun. Přimlouvám se, zda by tady mohla být vyčleněna osoba, která se tomu bude věnovat, abychom byli důstojní partneři pro provozovatele," uvedl českobudějovický radní Miroslav Joch (ČSSD).

ČEVAK je vodárenská akciová společnost, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu, zejména úpravny pitné vody, vodovodní a kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části Plzeňského kraje a Kraje Vysočina. Má asi 800 zaměstnanců.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme