Píseckou čističku odpadních vod čeká další rekonstrukce

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Písku, tedy konkrétně její mechanicko – biologické části, skončila před necelými sedmi lety. Tyto práce se netýkaly kalového a plynového hospodářství. Nyní kapacity vyhnívajících nádrží jsou využívány na maximum.

2 min. čtení

Potvrdil to i starosta Písku Ondřej Veselý: "Nyní je čistírna ve stavu, kdy kapacita vyhnívacích nádrží je už na hraně. Bude nutné vybudovat další dvě nádrže, každá bude mít objem tisíc kubíků. Předpokládané náklady na tuto akci se pohybují kolem padesáti milionů korun."

Projektová dokumentace stavby je již hotová a je i vydán územní souhlas pro druhou etapu intenzifikace čističky, která zahrnuje právě i kalové hospodářství.


Radní v minulém týdnu posuzovali návrh Vodárenské správy Písek, aby zpracovaná projektová dokumentace byla doplněna o novou jednotku, která bude využívat bioplyn k výrobě elektřiny. Doplnění projektové dokumentace bude stát městský rozpočet 220 tisíc korun.

"Pokud jde o financování výstavby dvou vyhnívacích nádrží, využijeme tady peněz, které dostáváme od Čevaku. Společnost, které je provozovatelem vodohospodářského majetku města, platí každoročně do našeho rozpočtu zhruba 50 milionů korun," vysvětlil způsob financování Ondřej Veselý.


Radní se rovněž zabývali návrhem na obnovu úpravny vody. Protože jde o nákladnou akci, město v loňském roce požádalo o dotaci ministerstvo zemědělství. Bohužel bez úspěchu a proto žádost o finanční podporu podají letos znovu.

Foto: Wikipedia, Chmee2, licence GNU


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme