Petici proti kácení stromů v H. Králové podepsaly tisíce lidí

Petici proti záměru podniku Povodí Labe pokácet na hrázích Orlice v Hradci Králové stovky stromů podepsalo od začátku minulého týdne zhruba 8000 lidí. Povodí Labe tvrdí, že část stromů je ve špatném stavu a představují riziko, protože v důsledku jejich vyvracení hrozí i protržení hrází.

4 min. čtení

Iva Šedivá z hradeckého magistrátu na webu úřadu uvedla, že na odbor životního prostředí dosud nikdo žádost o kácení v této lokalitě nepodal.

"Zásahy, které budou státním podnikem Povodí Labe navrženy, budou muset být řádně zdůvodněny a následně je posoudí odbor životního prostředí," uvedla Šedivá. Upozornila na to, že rozhodování nebude jednoduché, protože legislativa není úplně jednoznačná. "Jako nutnost se ukazuje vyřešení nejasností na úrovni meziresortního jednání mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství," uvedla.

Odbor životního prostředí hradecké radnice už také písemně vyzval Povodí Labe k sdělení oficiálního stanoviska k připravovanému kácení a firmu upozornil na to, že stromořadí je součástí biokoridoru a biotopem chráněných druhů rostlin a živočichů. "Jakýkoliv zásah do předmětného stromořadí lze provést až na základě projednání a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny," uvedla Šedivá.

Mluvčí Povodí Labe Hradec Králové Jana Buriánová už v úterý uvedla, že na mnoha stromech na hrázích u Orlice byly objeveny plodnice dřevokazných hub, odborníci našli také kritická poranění kořenů. "Případným pádem větví nebo částí stromů hrozí nezanedbatelné riziko škod na majetku a zdraví osob, které se zde pohybují," uvedla mluvčí, podle které by podnik na vhodných místech zajistil náhradní výsadbu.

Plán na kácení stromů odsuzuje část obyvatel města i některé organizace. Například Adam Záruba z Českého svazu ochránců přírody Orlice v Hradci Králové označil plánované kácení za největší devastaci zeleně ve městě za poslední desetiletí. "Byla by těch krásných stromů vážně velká škoda, nikdy se v těchto místech Orlice z břehů nevylila, jen když praskla ve Svinarech hráz, tak proč brát jedno z posledních míst v Hradci nám všem, kteří z té nádhery čerpají sílu a chuť žít," napsal na webu www.petice24.com/pro_zachovani_stromu jeden z diskutujících.

 

Zdroj: Wikipedia, PavelR, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme