Na Ministerstvu životního prostředí došlo k výrazným personálním změnám

Novým prvním náměstkem ministra životního prostředí se stal Martin Frélich, který přebere agendu po tragicky zesnulém Jakubovi Kulíškovi. Nově také náměstek Ivo Hlaváč požádal o uvolnění z funkce, na jeho post přijde dosavadní náměstek Státního fondu životního prostředí Tomáš Podivínský.

13 min. čtení

1. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes jmenoval svým prvním náměstkem Martina Frélicha, který bude mít na starosti agendu po Jakubovi Kulíškovi, který v srpnu tragicky zahynul. Na ministerstvu se Martin Frélich bude zabývat ekonomikou a politikou životního prostředí.

„Hlavním úkolem náměstka Frélicha bude administrace stávajícího operačního programu a příprava nového. Ten je pro projekty, které mají za cíl zkvalitnit ochranu životního prostředí, zcela zásadní. Pan Frélich má z oblasti evropských fondů bohaté zkušenosti, proto jsem si do svého týmu vybral právě jeho,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Problematiku Ministerstva životního prostředí znám ze svého dřívějšího působení na rezortu a evropským fondům se věnuji dlouhodobě. Úroveň ochrany životního prostředí v České republice se v následujících letech bude odvíjet také od podmínek dojednaných pro nový operační program. Kvalitní příprava programu je tedy klíčová,“ říká první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Martin Frélich se narodil 30. srpna 1977, je ženatý. V roce 2002 promoval na Fakultě ekonomické VŠB v Ostravě v oboru hospodářská politika se specializací na evropská studia. Posléze absolvoval na VŠE v Praze dvousemestrální kurz zaměřený na problematiku politik Evropské unie a evropské integrace. Další vzdělání absolvoval na Diplomatické akademii MZV k problematice Evropských politik. Zúčastnil se stáží a kurzů doma i v zahraničí. Svoji profesní dráhu zahájil v roce 2002 ve vládní Agentuře pro rozvoj průmyslu CzechIndustry, v roce 2003 přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se věnoval problematice Evropské unie. Mezi lety 2006 – 2011 pracoval v Evropském parlamentu. V roce 2011 vedl kancelář prvního náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědného za řízení operačních programů a mezinárodních vztahů. Následně přešel na Ministerstvo životního prostředí jako poradce prvního náměstka ministra zodpovědného za řízení operačního programu, národních programů a mezinárodních vztahů, kde byl později jmenován ředitelem odboru mezinárodních organizací a mnohostranných smluv. 1. června 2012 byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu se zodpovědností za oblast fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací. Problematice evropských fondů se bude věnovat i na Ministerstvu životního prostředí.

2. Náměstek ministra pro technickou ochranu životního prostředí Ivo Hlaváč požádal o uvolnění z funkce. Po vzájemné dohodě s ministrem Tomášem Chalupou náměstek Ivo Hlaváč opustí svůj post 15. října.

„Panu náměstkovi Hlaváčovi bych chtěl poděkovat za jeho působení na ministerstvu. Odvedl zde velký kus práce. Zejména nový zákon o ochraně ovzduší jeho dílem. Přeju Ivovi hodně štěstí v jeho další kariéře,“
říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Novým náměstkem ministra životního prostředí, který nahradí Ivo Hlaváče, bude dosavadní náměstek Státního fondu životního prostředí Tomáš Podivínský. Na SFŽP měl na starosti program Zelená úsporám, na ministerstvu bude mít nově na starosti přípravu programu navazujícího na Zelenou úsporám. Tomáš Podivínský je kariérní diplomat, stejně jako dosavadní náměstek Ivo Hlaváč zná problematiku jaderné elektrárny Temelín, na starosti měl mimo jiné proces v Melku, jehož tématem byla právě dostavba jaderné elektrárny Temelín. V letech 1999 – 2003 byl pověřen na velvyslanectví ČR ve Vídni komplexní česko-rakouskou komunikací problematiky jaderné elektrárny Temelín. Podílel se na organizování oficiálních i četných neoficiálních jednání hornorakouských a dolnorakouských zemských hejtmanů s partnery na české straně, ministrů životního prostředí, nebo ministrů zahraničí.

Mezi lety 2005 – 2009 se věnoval přeshraničním infrastrukturálním a environmentálním česko-německým aktivitám a projektům z titulu generálního konzula ČR v Německu. Jednalo se např. o rozvoj turistického ruchu šetrného k přírodě, o dotační evropské i národní tituly, nebo o aplikace ekologických technologií v příhraničních municipalitách spadajících do oblastí chráněné krajiny. Tomáš Podivínský vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Diplomatickou akademii Praha.

3. Ředitelem odboru tiskového a marketingu byl k dnešnímu dni jmenován vedoucí tiskového oddělení Matyáš Vitík.
Nahradil dosavadní ředitelku odboru Ilonu Vysoudilovou, která své působení na ministerstvu ukončila. Matyáš Vitík je zároveň tiskovým mluvčím úřadu, vystudoval Mezinárodní obchod a Evropskou integraci na Vysoké škole ekonomické v Praze a Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

4. O uvolnění z čela agentury CENIA požádal ředitel Jiří Hradec, aby se na Ministerstvu životního prostředí mohl věnovat optimalizaci činností a restrukturalizaci rezortu, od kterých vedení rezortu očekává zefektivnění vlastních činností, odstranění duplicit, administrativní zátěže a snížení budoucích výdajů státního rozpočtu. Ředitelem agentury byl jmenován pan Vladimír Fanta. Svoji profesní dráhu začal na České správě sociálního zabezpečení. Vladimír Fanta vystudoval obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického.

Mandát pana ředitele Fanty v agentuře CENIA bude trvat jeden rok, po který bude navržena transformace agentury, která povede buď ke sloučení jejích agend s činností Českého hydrometeorologického ústavu, nebo k jejich zařazení přímo do aparátu Ministerstva životního prostředí. Možností je i úplné zrušení některých částí agentury.

5. Novým ředitelem Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví byl jmenován docent Ivan Suchara, který nahradil dosavadního ředitele Ivo Tábora. Úkolem nového vedení VÚKOZ bude zajistit finanční stabilitu ústavu a nastavit jeho efektivnější řízení. Požadavky na změnu vzešly od Rady instituce, které ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vyhověl. Docent Suchara je významným odborníkem na botaniku a ekologii, působí také jako vysokoškolský pedagog.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme