Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin

A tím výhody spolupráce v rámci PPP modelu nekončí. Společnosti Aqua Pennsylvania se podařilo snížit spotřebu pohonných hmot o 28 000 galonů, zavést UV-oxidaci a snížit podíl nefaktirované vody. Společnost získala celostátní ocenění za inovativní přístup k řízení společnosti („Management Innovation national Award“).  

15 min. čtení

Stát Pensylvánie se nachází na severovýchodě USA a žije v něm více než 12,7 mil. obyvatel. Průmysl je v Pensylvánii značně rozvinut. Jedná se především o těžební, hutní, strojírenský, chemický, elektrotechnický, papírenský a tabákový průmysl. V Pensylvánii se pěstuje především kukuřice a tabák, produkuje se seno a houby. Pensylvánie leží na severovýchodě Spojených států amerických mezi Erijským jezerem a Delawarským zálivem. Napříč státem od jihozápadu k severovýchodu prochází Appalačské pohoří. Východní hranice státu je vedena po řece Delaware, která Pensylvánii přirozeně odděluje od státu New Jersey a části státu New York, který je severním sousedem Pensylvánie.

Zadání pro soukromého provozovatele

Společnost Aqua Pennsylvania poskytuje vodohospodářské služby pro 1,4 mil. lidí žijících ve 30 okresech státu Pensylvánie. Regulující vládní úřady jsou v této oblasti Pennsylvania Public Utility Commission a Pennsylvania Department of Environmental Protection.

Společnost Aqua Pennsylvania byla založena pod názvem Springfield Water Company v roce 1886 za účelem zajištění dodávek pité vody pro obce na předměstí Philadelphie. Po více jak sto letech rozvoje a změn vyrostla tato společnost do utilitní společnosti pojmenované Aqua America, vlastněné národním investorem. Její pensylvánská pobočka je největší a řídí se zákony státu Pensylvánie.


Výsledky: UV-oxidace pomohla v boji proti řasám

V řece Neshaminy Creek, odkud se odebírá surová voda pro jednu z úpraven pitné vody společnosti Aqua, se přirozeně vyskytují kvetoucí řasy způsobující problémy s chutí a vůní pitné vody. K vypořádání se s tímto faktem používala společnost aktivní uhlí. Přesto si z času na čas někteří spotřebitelé stěžovali na zemitou chuť pitné vody a její zápach po plísních. Společnost Aqua proto provedla několik studií, aby našla vhodnější metodu, která by zajistila dobrou chuť a vůni pitné vody. Společnost tedy začala používat systém UV-oxidace, který redukuje znečištění z řas, které ovlivňuje chuť a zápach. Podle historických údajů mohlo dávkování aktivního uhlí ve výši 30 mg/l přispět k redukci max. k 55% znečištění z řas. Oproti tomu metoda UV-oxidace téměř zdvojnásobuje efektivnost procesu a zajišťuje snížení znečištění min. o 90 %.

Ušetřeno 3,9 milionu kilowatthodin

Společnost Aqua pracuje na zvýšení energetické efektivnosti s cílem snížit dopady na životní prostředí a ušetřit náklady na energie. Od roku 2004 používá speciální technologii pro kontrolu osvětlení ke snížení světelného znečištění. Společnost Aqua se snaží používat úsporné žárovky (výkonnější fluorescenční zářivky) a pohybové senzory či fotočidla. Tento systém jí umožňuje uspořit ročně přibližně 916 000 kWh. Společnost Aqua také zmodernizovala laboratorní vybavení na rozbory pitné vody, a to s ohledem na zvýšení výkonnosti laboratoří. Nová testovací metoda společnosti umožňuje provádět i „micro-extrakce“, které potřebují na testy o 98 % méně chemických látek a rozpouštědel a přitom je získáno dostatečné množství dat. Tento postup nejenže snižuje spotřebu elektrické energie v laboratořích, ale snižuje i množství nebezpečných odpadních vedlejších produktů.

Společnost Aqua používá rovněž alternativní zdroje energií, jakými jsou vítr a slunce. Míchadla na solární energii zajišťují kvalitu pitné vody bez dodatečných chemikálií. V rámci partnerství s pensylvánským úřadem na ochranu životního prostředí (Pennsylvania Department of Environmental Protection) společnost Aqua získala dotace a dále obdržela federální grant ve výši 1 mil. $ od úřadu pro energetický rozvoj (Pennsylvania Energy Development Authority) za účelem vybudování solární elektrárny (Ingram’s Mill Solar Farm). Během slunečných dnů v ní může být dokonce vyrobeno až 300 kilowatt, které jsou nad rámec místní spotřeby a mohou být prodány lokálnímu dodavateli elektřiny. Společnost Aqua tak v roce 2011 ušetřila v nákladech na elektrickou energii 130 000 $.

Společnost Aqua instalovala také speciální topný systém, který recykluje použitý olej a vyhřívá dvě údržbárenské dílny. Celkově bylo v regionu jihovýchodní Pensylvánie obsluhovaném společností Aqua ušetřeno na spotřebě elektrické energie téměř 3,9 mil. kilowatt hodin a na spotřebě pohonných hmot přibližně 28 000 galonů. Mezi roky 2009 a 2010 byla snížena i odhadovaná emise skleníkových plynů o 3 250 metrických tun.

Optimalizace asset management

Společnost Aqua je přesvědčená o důležitosti dobrého asset managementu, který může zajistit nepřetržitou dostupnost poskytovaných služeb a prodloužit životnost infrastruktury. V roce 2009 zavedla společnost ve třech výrobních divizích nový software pro asset management. Ten pracuje s detailní databází veškerého majetku (v roce 2011 bylo doplněno 8 000 majetkových položek) a zachycuje a ukládá všechny preventivní, plánované a nápravné práce v oblasti údržby. Během prvního čtvrtletí roku 2011 databáze vygenerovala více jak 31 500 běžných / preventivních pracovních příkazů. Jedním ze základních cílů databáze je identifikace těch případů údržby, které si vyžadují erudovaná rozhodnutí.

Těmto snahám společnosti předcházelo v roce 2008 ocenění „Management innovation“, které společnost Aqua získala za svůj AIMS (Asset Information Management System) s vazbou na GIS (Geographic Information System). AIMS svým uživatelům umožňuje dohledat detailní informace o hlavních poruchách potrubí či hydrantů a o zákaznických (odběrných) místech, přičemž obsahuje i tisíce naskenovaných stavebních výkresů.

Oba programy společnosti Aqua usnadňují identifikaci vlastních priorit mezi infrastrukturními projekty dle jejich efektivnosti a s ohledem na optimalizaci používání kapitálu k výměně či modernizaci provozovaného zařízení. V každodenních činnostech mohou být systémy AIMS a GIS používány i pohotovostními jednotkami.

 


 

 

Výrazná zlepšení podílu nefakturované vody

Důležitým klíčovým výkonnostním ukazatelem k měření efektivnosti sítí je objem nefakturované vody, což je voda, kterou společnost nemůže sledovat, zahrnující skryté úniky a ztráty, nefunkční měřidla a krádeže. V porovnání s celostátními údaji udržuje společnost Aqua úroveň nefakturované vody pod průměrem. Nicméně k udržení těchto hodnot bude muset ještě vynaložit výrazné úsilí, protože do provozování převzala vodovodní sítě, kde je i řada vodovodních potrubí starších než 100 let. Jedním z příkladů systémů s vysokými ztrátami vody, kde již došlo k jejich snížení, jsou jezera Laurel. Tento systém měl ještě před dvěma lety průměrné ztráty nefakturované vody větší než 50 %. Díky důkladnému monitoringu, průzkumům, lepšímu vybavení a cílenějším investicím do infrastruktury se ovšem společnosti Aqua podařilo snížit procento nefakturované vody na 25 % za pouhé dva roky.


 

Zdroj: Wikipedia, kev72, licence


 


Zdroj: JB

Zdroj: JB

Doporučujeme