Pardubické vodárny se loni dostaly do zisku po zdanění 21 milionů korun

Společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice loni dosáhla zisku po zdanění než 21 milionů korun, zjistila ČTK z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti. Představenstvo firmy navrhlo, aby byl celý převeden do fondu investic. V roce 2020 firma skončila ve ztrátě 3,4 milionu korun.

5 min. čtení

Výnosy společnosti vzrostly o 33 milionů na 803 milionů korun. Náklady se meziročně zvýšily o 14 milionů na 776 milionů korun.

Vodárny loni utržily 326 milionů korun za vodné, o 14 milionů více než rok předtím. Za stočné inkasovaly 351 milion korun, meziroční nárůst činil osm milionů korun. Dalších asi 127 milionů korun činily ostatní výnosy. Celkové výnosy minulý rok dosáhly 803 milionů korun, tržby byly o 4,32 procenta vyšší než v roce 2020.

"Poměry se loni víceméně vrátily k běžnému stavu před covidovou pandemií. Plán byl dobře nastavený a dopadlo to dobře,"
řekl ČTK ekonomický náměstek vodáren Jiří Fiedler.

Největší investiční akcí bylo zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice včetně rekonstrukce úpravny vody Hrobice. Byla zahájena v roce 2020 a měla by být dokončena v polovině letošního roku. Minulý rok do projektu firma vložila 272 milionů korun, celkové náklady mají dosáhnout téměř 600 milionů korun, společnost na ně získala dotace. "V červenci by měl začít proces předání a převzetí díla potom bude následovat zkušební provoz," uvedl Fiedler.

Loni byla dokončena splašková kanalizace v části Pardubic Opočínek za 24 milionů korun. V polovině letošního roku by měl být hotový skupinový vodovod Holicko za 74 milionů korun, vodárny na akci získaly dotaci. Opravy administrativní budovy firmy stály 21 milionů korun.

Po rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci pokuty od antimonopolního úřadu na investiční akci Modernizace BČOV (biologické čistírny odpadních vod) společnost v roce 2015 vytvořila rezervu na pokutu devět milionů korun. Úřad na ochranu hospodářské soutěže vydal loni nové rozhodnutí a sankci snížil o dva miliony korun. V březnu 2021 byla pokuta zaplacena. Důvodem sankce byly chyby v tendru na modernizaci biologické čistírny odpadních vod za 300 milionů korun v pardubické části Semtín z roku 2011.

Město Pardubice vlastní 42,5 procenta akcií s výkonem hlasovacího práva 35 procent z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. Další podíly drží města a obce v okolí. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců firmy minulý rok dosáhl 291, o jednoho více než rok předtím.

Na vodovodní síť je napojeno 37.933 vodovodních přípojek, které zásobují 163.624 obyvatel, což je téměř 97 procent Pardubicka. Vodárny mají menší část odběratelů i ve středních Čechách. Společnost na konci loňského roku provozovala 735 kilometrů kanalizační sítě, na kterou bylo napojeno 25.540 kanalizačních přípojek. Odvádějí odpadní vody od 133.200 obyvatel, tedy 78,7 procenta populace okresu Pardubice.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme