Ostrava má tvrdší vodu než jiná města, je v ní víc minerálů

Obyvatelům Ostravy teče z vodovodních kohoutků tvrdší voda než v některých jiných městech, protože je v ní více minerálů. Její podstatná část, přibližně třetina, totiž pochází z podzemních zdrojů.

7 min. čtení

Ty jsou na několika místech přímo ve městě. Zbylé dvě třetiny dodávek tvoří voda z přehrad Šance a Morávka v Beskydech a Kružberk v Jeseníkách.

"Ostrava je na podzemní zdroje docela bohatá, je to určité specifikum. Nikde ve městě ale lidé nedostávají jen podzemní vodu. Ta se na úpravně mísí s upravenou povrchovou vodou z přehrad," řekla mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK) Martina Gavendová. Společnost OVAK zásobuje vodou přibližně 300.000 obyvatel krajského města a okolí.

Podzemní voda je lépe chráněná před vnějšími vlivy, protože z podzemí putuje rovnou do trubek. "Zato je obvyklé tvrdší, vytváří vodní kámen a lidé si někdy stěžují, že jim zanáší pračky. Díky obohacení minerály ji ale zase vnímáme jako lepší, zdravější," řekla Gavendová.

Všechny zdroje podzemní vody ve městě podléhají ochrannému pásmu. Nejvýznamnější vodárny jsou v Nové Vsi a Bělském lese. Z vlastních podzemních zdrojů OVAK každoročně vyprodukuje zhruba 7,5 až 9,5 milionů metrů krychlových vody.

Na dodávkách vody pro Ostravany se kromě společnosti OVAK podílejí ještě Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) a Povodí Odry. Povodí Odry provozuje a udržuje vodní díla, včetně Šancí, Morávky a Kružberka. SmVaK kupují vodu od Povodí Odry a upraví ji. "Do vody se přidávají různé látky, kterými se srážejí nečistoty a voda se zabezpečuje zdravotně," řekla mluvčí SmVaK Eva Špirochová.

SmVaK upravenou vodu prodají společnosti OVAK, ale kromě toho samy zásobují přes milion lidí v okolních okresech, hlavně na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale i několik obcí v Polsku. Využívají k tomu jednu z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v České republice, Ostravský oblastní vodovod.

V Ostravě tvoří tekutina od SmVaK asi 65 procent vody dodávané obyvatelům, ale tento podíl kolísá. Voda se mísí v různém poměru, a tak obyvatelé některých čtvrtí mají tvrdší vodu než lidé v jiných částech města.

Přehrady, ze kterých dostávají vodu Ostravané, se na rozdíl od jiných krajů nacházejí v horách na horních tocích řek. "Mají tak kvalitnější vodu," řekl mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček.

I když jsou vodní díla výše položená, nedostatek vody podle něj nehrozí. "Kružberk je v kaskádě a doplňuje se ze Slezské Harty. V Morávce a Šancích, pokud je dlouhé období sucha, hladiny klesají na 50 až 60 procent zásobního objemu. V posledním desetiletí ale nenastalo období, kdy by se odběr vody musel omezovat, naposledy to bylo někdy v 90. letech," řekl Vlček.

Přehrady jsou postupně rekonstruovány, cílem jsou lepší opatření pro případ extrémních povodní. Morávka má už takovou velkou rekonstrukci za sebou, na Šancích právě začaly přípravné práce. "Momentálně se tam dělá drenážní štola. Hlavní část čeká přehradu v letech 2014 až 2015. Bude se například zdvojnásobovat bezpečnostní přeliv, aby tam byla dostatečná kapacita pro odtok, pokud by přišlo extrémní množství vody," řekl Vlček.
 


Foto: Wikipedia, Ragimiri, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme