OSN: Rozvojový svět výrazně zlepšil přístup lidí k čistší vodě

Rozvojové státy už dosáhly cíle plánovaného na rok 2015 a "drasticky" snížily počet lidí bez trvalého přístupu ke zdrojům čistší vody. Podle zprávy, která byla dnes zveřejněna v newyorském sídle OSN, bylo tohoto cíle dosaženo hlavně díky úsilí Indie a Číny. Přístup k pitné vodě nyní podle OSN má devět z deseti obyvatel Země.

6 min. čtení

Plán původně počítal s tím, že počet lidí bez čisté vody se sníží na polovinu do roku 2015, uvádí společná zpráva Dětského fondu OSN (UNICEF) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Už mezi lety 1990 a 2010 ale získaly přístup k "čistším" vodním zdrojům dvě miliardy lidí.

Podle OSN mělo ke konci roku 2010 přístup k pitné vodě 89 procent lidí. Bylo to o jeden procentní bod víc, než kolik činil cíl pro rok 2015. Představitelé OSN a UNICEF vyjádřili naději, že během nadcházejících tří let vzroste podíl lidí s přístupem k čisté vodě na 93 procent.

Počet lidí, kteří takový přístup stále nemají, dosahuje 11 procent světové populace. Ještě v roce 1990 to bylo 24 procent. I přes zlepšení ale současná hodnota stále znamená, že k čisté vodě nemá přístup 783 milionů lidí.

"Každý den umírá na průjmová onemocnění více než 3000 dětí," upozornil také ředitel UNICEF Anthony Lake. "Ještě musíme ujít dlouhou cestu, abychom tyto děti zachránili."

Podle agentury Reuters může být navíc problém v tom, že "čistší" voda v terminologii UNICEF a WHO nemusí být ještě pitná. Pod pojmem "čistší" se rozumí takové vodní zdroje, které jsou uchráněny před znečištěním fekáliemi, tedy nikoli nutně zdroje pitné vody.

Zpráva OSN a UNICEF rovněž upozorňuje, že ne ve všech částech světa se přístup k čisté vodě zlepšil. Agentura DPA cituje příklad České republiky, kde se zajištění pitné vody ve městech snížilo ze 100 procent obyvatel na 99, na venkově dokonce na 97 procent.

I když se zajištění čisté vody v celosvětovém měřítku zlepšuje, mezi jednotlivými regiony panují velké rozdíly. Zatímco v Jižní Americe, v oblasti Karibského moře, v severní Africe a ve většině asijských zemí má přístup k "čistší" vodě 90 procent lidí, v subsaharské Africe je to jen asi 60 procent.

Z poloviny má na rychlejším tempu řešení problémů s vodou zásluhu Indie a především rychle se rozvíjející Čína. V těchto státech mělo v roce 1990 přístup k pitné vodě jen necelých 70 procent obyvatel, v současnosti už je to více než 90 procent.

Zatímco při zajišťování čisté vody se situace ve světě lepší, dosáhnout stejně razantního pokroku v zajištění hygieny se podle zprávy UNICEF a WHO nedaří. I když se od roku 1990 zlepšila v této oblasti situace 1,8 miliardy lidí, zaostává zejména subsaharská Afrika. Při dosavadním tempu zlepšení by do roku 2015 žilo v uspokojivých hygienických podmínkách 67 procent lidí, plán OSN přitom počítá se 75 procenty.

Foto: Wikipedie: Fir0002


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme