Oslava Světového dne vody

Přes dvě stovky hostů přijalo pozvání na oslavy Světového dne vody, které se uskutečnily ve středu 23. března v Brně a okolí. Scénář dne byl letos vytvořen Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. Spoluorganizátory byla již tradičně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Povodí Moravy, s.p., a Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

9 min. čtení

Celodenní program byl již tradičně rozdělen do dvou částí. Dopoledne tak po prezentaci hosté vyrazili „do terénu“. Vybrat si mohli ze tří odborných exkurzí. První směřovala k retenční nádrži Jeneweinova v Brně a na čistírnu odpadních vod do Modřic, kde se seznámili s projektem LIFE2WATER zaměřeným na odstraňování mikropolutantů a bakteriálního znečištění.

 

Důležitý uzel Brněnské vodárenské soustavy pak představila druhá exkurze na zesilovací čerpací stanici a vodojem v Čebíně. V tomto vodojemu je voda z Březové míchána s vodou z úpravny vody Švařec (v poměru vyžadovaným provozní situací) a směs je pouštěna částečně II. březovským vodovodem a částečně Vírským oblastním vodovodem směrem k Brnu. V případě odůvodněné provozní potřeby lze zprovoznit zesilovací čerpací stanici Čebín, která zajistí zvýšení maximálního průtoku II. březovským vodovodem až na 1100 l/s.

 

Velký zájem byl také o poslední exkurzi, která se vydala do vloni zrekonstruovaných historických prostor Vily Stiassni v Brně. Tato vila byla postavena podle návrhu architekta Ernsta Wiesnera v roce 1929 pro brněnského textilního továrníka Alfreda Stiassného a jeho ženu Hermine. Nachází se v rezidenční Masarykově čtvrti, kde v meziválečné době vznikla řada významných realizací moderní architektury. Za komunistického režimu byl dům v rozlehlé zahradě využíván jako vládní vila.

 

Další program pak pokračoval odborným seminářem v kongresovém sále hotelu Holiday Inn v Brně. Po slavnostním zahájení semináře vystoupil vrchní ministerský rada z Ministerstva zemědělství RNDr. Pavel Punčochář, CSc., s příspěvkem popisujícím, jak hodlá ministerstvo zemědělství eliminovat extrémní sucho i povodně. Podle něj jsou sice povodně frekventovanějším jevem, sucha ale mají horší následky. Naše území je navíc suchem ohroženo i z důvodu, že veškerá voda od nás odtéká řekami do jiných států. Představil proto strategii vodního hospodářství ministerstva zemědělství. Podle ní je důležité zejména zajištění dostatku vodních zdrojů, ale také hájit lokality pro případnou budoucí akumulaci vody. Upozornil také na existenci Vodohospodářského informačního portálu. „Mnozí lidé tento portál sledují jen v době hrozby povodní, ale on přináší řadu užitečných informací každodenně. Naleznete zde aktuální množství srážek, jakost vody. Portál je v šesti jazycích a slouží k včasnému informování a prevenci,“ uvedl.

 


Ředitel odboru vodohospodářské infrastruktury Státního fondu životního prostředí Mgr. Jakub Němec ve svém vystoupení přiblížil, jak žádat o dotace, ale také přiblížil problematiku hlavního vlastníka a jak tuto podmínku aplikovat.

 

Následovaly krátké prezentace na téma letošního Světového dne vody Voda a pracovní místa ze strany generálního ředitele Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Ing. Ladislava Hašky, generálního ředitele Povodí Moravy, s.p., RNDr. Jana Hodovského a Ing. Jindřicha Duška, Ph.D., výkonného ředitele Vírského oblastního vodovodu, s.m.o.

 

Generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lubomír Gloc přiblížil, jak se vyvíjela odbornost zaměstnanců, jejich pracovní náplň i počty lidí zaměstnaných ve společnosti za posledních více jak 20 let. Jen za posledních 10 let se podle něj navýšila délka provozovaného potrubí na jednoho zaměstnance o 40%. A to při trvalém mírném úbytku zaměstnanců, a to o 12,6 %. Zajímavostí také je, že ve vodárenství přibývá pracovníků s vyšší odborností na úkor dělnických profesí. Od roku 1994 poklesl počet zaměstnanců v dělnických profesích téměř o polovinu. Modernizaci a vývoj oboru pak generální ředitel Ing. Lubomír Gloc zdokumentoval na srovnání historických a současných fotografií.

 

Slavnostní odpoledne zpříjemnilo vystoupení hudební skupiny se zpěvačkou Marky.
Kromě oslav Světový den vody tradičně patřil také podpoře lidem, kteří ji potřebují. Během celého dne si tak příchozí mohli zakoupit lístky do soutěže o ceny, které připravili organizátoři akce. V této dobročinné akci se vybralo 14 900 korun. Tuto částku si hned na místě převzali členové Sportovního klubu vozíčkářů SK Moravia Brno a využijí ji pro rozvoj dalších aktivit jejich klubu.
 


Zdroj: VAS,
a.s.

Zdroj: VAS, a.s.

Doporučujeme