Olšany a Habrovany propojí kanalizace za 55 milionů korun

Olšany (Jihomoravský kraj, okres Vyškov) získaly dotaci ve výši 42 milionů korun na výstavbu nové kanalizace. Původní je již nevyhovující.

2 min. čtení

“Hlavní problém spočívá v tom, že v současnosti nám teče odpad do vodních toků pod obcí, což zatěžuje životní prostředí. Stávající kanalizace v obci byla prostě nedostatečná, proto jsme požádali Státní fond Životního prostředí o dotaci. Úspěšní jsme byli hned napoprvé,” informovala starostka Olšan Dana Křížová.

Výstavba se nebude týkat jen obce. Stoka povede okolo Farmy Bolka Polívky až do Habrovan, kde se napojíme na jejich kanalizační síť a čističku odpadních vod. Celkem vznikne asi šest kilometrů kanalizace a přivaděč vedoucí do Habrovan,” komentovala Dana Křížová rozsáhlost celého projektu. Celkové náklady máme spočítané asi na 55 milionů korun, obec tedy musí doplatit třináct milionů, což budeme řešit pomocí úvěru,” dodala.

V tuto chvíli obec zpracovává dokumentaci. “Část projektu se přepracovávala, takže je potřeba ho znovu nechat schválit Státním fondem Životního prostředí. Potom už můžeme zahájit výběrově řízení,” uvedla starostka obce, která dále informovala, že počátek stavebních prací je naplánován na začátek roku 2014 a jejich ukončení na září roku 2015.

 

Zdroj: Wikipedia, Pernak, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme