Olomouc nemusí vracet 620 milionů dotací

Spor o evropskou dotaci na modernizaci městské kanalizace v Olomouci se táhl celkem čtyři roky. Úředníci v Bruselu měli výhrady zejména k délce kontraktu s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě. V pátek ale uznali argumenty místní radnice a dotace zůstanou v Olomouci.

5 min. čtení

Pro městský rozpočet by byl neúspěch likvidační
"Po mnohaletém úsilí se nám podařilo prokázat něco, co jsme od počátku pokládali za evidentní, tedy že město nic neporušilo. Celá kauza byla nesmírně pracovně náročná a psychicky vysilující, doslova válka nervů. Jsem rád, že teď už můžeme klidně spát a rozpočet města není ohrožen," komentoval situaci primátor Olomouce Martin Novotný.

Za nedodržení této podmínky Olomouci hrozilo odebrání veškerých peněz, které radnice na stavbu z unijních fondů získala. Bruselští úředníci rozporovali dodatek provozní smlouvy se společností Středomoravská vodárenská (dnes Moravská vodárenská, člen skupiny Veolia Voda), který za provedení smluvní investice dohodnul prodloužení smlouvy do roku 2030.

Statutární město Olomouc patřilo k prvním městům v České republice, která začala využívat evropských dotačních titulů. Sporným projektem se stala až rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě ve dvou etapách v celkovém objemu 1,7 miliardy korun. Projekt byl největší a technicky nejnáročnější investiční akcí v moderních dějinách města. Dotace z Fondu soudržnosti EU pro první etapu činila 10 milionů euro. Sporná dotace pro druhou etapu byla ve výši 25 milionů euro, v přepočtu tedy 620 milionů korun.

Olomouc nakonec ve sporu s Evropskou komisí uspěla. Svou argumentaci postavila na faktu, že prodloužení smlouvy bylo uzavřeno ještě před vstupem Česka do EU a v souladu s tehdy platnými právními předpisy. Současně zapracovalo na základě dohody s provozovatelem do smlouvy tzv. nejlepší mezinárodní praxi. Evropská komise po čtyřech letech právních bojů argumenty uznala.

Konec diskriminace podle délky vodárenských smluv?
Problémy s délkou provozní smlouvy má řada českých měst. Jedná se o smlouvy uzavřené před vstupem České republiky do Evropské unie, tedy dlouho před tím než byla zveřejněna kritéria pro čerpání evropských vodárenských dotací. Evropská komise přesto v těchto případech dotace blokovala nebo výrazně snižovala. Dlouhodobé provozní smlouvy jsou přitom v tomto oboru zcela běžné.

“Rozhodně jde o zásadní a průlomové rozhodnuti Evropské komise. Podobných dlouhodobých smluv o nájmu a provozování, uzavřených před vstupem naší země do EU, je v České republice několik. Je těžko srozumitelné proč pravé u nás bylo nemožné získat evropské dotace do vodárenských projektů, kde vlastní infrastrukturu města a provoz zajišťují soukromé společnosti, zatímco v okolních zemích to bylo běžné,” shrnuje František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme