Olej do kanalizace nepatří ani o vánocích!

Osmažit kapra nebo řízky ke štědrovečerní večeři neodmyslitelně patří. Ale kam s olejem? Vylít ho jen tak do odpadu možná je běžná praxe hospodyněk, ale právě to může způsobit nemalé komplikace. Hlavně ve vánočním čase, kdy se tuku v kanalizaci objeví najednou přespříliš.

4 min. čtení

Nejvíce problému evidují vodohospodáři o vánočních a novoročních svátcích. "Vážné problémy v kanalizačním systému mohou způsobovat potravinářské tuky a oleje, které lidé často z neznalosti doma vylévají do dřezů či toaletních mís. Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel, čímž je vyřazují z provozu," popsal možné komplikace Jiří Štěpán, technický ředitel firmy Vodos Kolín.

Tento problém se dotýká především oblastí s velkou koncentrací obyvatel, hlavně sídlišť. Prostě tam, kde lidé často z neznalosti vylévají potravinářské tuky a oleje do dřezů či toaletních míst.

V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musejí být proto velmi nákladně odstraňovány. "S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou do čistírny odpadních vod," doplnil Jiří Štěpán.

"Kanalizační řád přímo nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, avšak povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že vylévání tuků do odpadů je v rozporu s povolenými hodnotami," vysvětlil Jiří Štěpán. V případě domácností je podle jeho slov správným řešením shromažďování tohoto odpadu v nádobách a následné bezplatné odevzdání ve sběrném dvoře. Pro stravovací zařízení, potravinářské provozy a zpracování masa platí povinnost zachycování tuků a olejů v odlučovači tuků, který musí být řádně provozován a vzniklý odpad likvidován v souladu s platnou legislativou.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme