OECD a Světová banka vyzývají k hospodárnosti a vyšší ceně

Voda jako vyčerpatelná surovina, jejímž nedostatkem trpí podle OSN po celém světě miliarda lidí, by měla mít vyšší tržní cenu. Prohlásila to Světová banka a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) po svých jednáních.

4 min. čtení

Zásoby vody klesají, počet obyvatel celé zeměkoule se přitom dále rychle zvyšuje. Zatímco nedostatkem vody trpí přibližně miliarda lidí, zhruba dvojnásobek jich nemá dost vody pro provedení základních hygienických úkonů.

OECD a Světová banka proto vyzývají k co nejhospodárnějšímu využívání vody, kterému by měla napomoci i její vyšší cena. Vyšší příjmy z jejího prodeje by pak měly posloužit k opravám zastaralých vodovodních systémů, ve kterých se významná část vody ztratí a které zhoršují kvalitu přepravované vody. Pokud se urychleně nezačnou realizovat nápravná opatření hrozí další zhoršení přístupu k pitné vodě, přičemž podle některých odborníků se bez přístupu k pitné vodě může ocitnout až polovina světové populace (nyní téměř sedm miliard obyvatel).

Odborníci na různých jednáních zmíněných organizací i na odborných konferencích upozorňují zejména na potíže, které přináší dotované ceny vody. Ty podle nich vedou k nešetrnému zacházení s vodou, a to jak na straně domácností, tak i na straně různých firem a zemědělců. Ceny je přitom možné nastavit tak, aby neohrozily nejchudší obyvatele. Přesto se mnohé vlády nárůstu cen kvůli protestům nejchudších a obavám z následného růstu cen potravin brání.

Příkladem zlepšení situace po zdražení vody jsou Filipíny, kde tamní vodárenská společnost v roce 1997 v reakci na Zákon o národní vodní krizi zvýšila cenu vody více než šestkrát. Zisky posloužily právě pro zlepšení kvality a rozšíření počtu přípojek na dvojnásobek, takže se voda dostala i do nejchudších částí hlavního města.


Zdroj: (jak)

Zdroj: (jak)

Doporučujeme