Odhad povodňových škod dle Ministerstva zemědělství: 1,5 miliardy korun

Prvotní odhad škod, které napáchala povodeň 6. - 8. srpna na státním vodohospodářském majetku, hovoří o 1,5 mld. Kč.

3 min. čtení

Povodeň zasáhla ve dnech 6. – 8. 8. 2010 zejména regiony v severozápadních Čechách (Liberecko, Frýdlantsko). Mezi postižená hydrologická povodí tak patří povodí Labe, Ohře, Vltavy a částečně Moravy.

Podle prvotních odhadů Ministerstva zemědělství se celkové škody na státním vodohospodářském majetku vyšplhaly na přibližně 1 465 mil. Kč.

  • Povodí Labe – 1 100 mil. Kč
  • Povodí Ohře, s. p. – 200 mil. Kč
  • Povodí Vltavy, s. p. – 15 mil. Kč
  • Lesy ČR, s. p. – 150 mil. Kč.

Předběžné škody v sektoru zemědělství jsou odhadovány na cca 30 – 50 mil. Kč. Veškeré výše uvedené odhady jsou přitom stále průběžně zpřesňovány.

„Správci státního vodohospodářského majetku zasažených vodních toků, tedy státní podniky povodí a Lesy České republiky, hned po opadnutí velké vody začnou odstraňovat překážky a uvolňovat koryta postižených vodních toků.  Tyto prvotní práce budou správci hradit z vlastních zdrojů,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Zpřesněné vyčíslení škod na státním vodohospodářském majetku předloží ministerstvo zemědělství vládě do 15. září 2010
, a to spolu s návrhem způsobu úhrady jejich odstranění.

Další škody se stále sčítají. Podle nedělního odhadu krizového štábu Ústeckého kraje dosáhnou škody na majetku jedné miliardy. Přesnější odhady zatím neexistují.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme