Obyvatelé Vysokého Veselí se brzo zbaví problémů s nedostatkem pitné vody

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. vypsala zakázku na zhotovitele propojení vodovodu ve Vysokém Veselí na tzv. Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Vodu tak do města, které se s jejím nedostatkem potýká střídavě již několik let, přivede ze skupinového vodovodu Nový Bydžov. 

7 min. čtení

Místní zdroje jsou totiž málo vydatné a připojení na jinou soustavu je tak nejschůdnějším řešením. Práce začnou na podzim a v první polovině příštího roku by měly být hotovy. Ve městě nyní až do odvolání platí zákaz užívání vody pro jiné než pitné účely a osobní hygienu.

Začátkem června vydal Městský úřad ve Vysokém Veselí vyhlášku, která až do odvolání omezuje užívání pitné vody. Ta smí být odebírána pouze k pití či vaření a pro osobní hygienu. Vodou z kohoutku je tak zakázáno zalévat zahradu, napouštět bazén či mýt automobil. „S nedostatkem vody se potýkáme bohužel dlouhodobě, především během letních měsíců se k nám musí voda do vodojemu dovážet. Lidé nemají ani dostatek dešťové vody, protože zde málo prší. Město se snaží s vodohospodářskou společností maximálně spolupracovat, aby bylo alespoň pro základní potřeby občanů vody dostatek. Zpevnili jsme například příjezdovou cestu k vodojemu, aby sem cisterny mohly lépe zajíždět,“ říká starosta města Vysoké Veselí Luboš Holman. Ve Vysokém Veselí jsou 4 zdroje, kterým se v posledních suchých letech rapidně snížila kapacita. Je tedy již téměř pravidlem, že hlavně během léta se sem musí voda dovážet. „Vloni byla situace už kritická, v druhé polovině roku jsme sem dovezli téměř 2 400 kubíků. Pro představu jsme takto najeli při 300 jízdách přes 10 tisíc kilometrů,“ uvádí provizorní řešení ředitel společnosti VOS a. s. Ing. Richard Smutný.

Tento stav by byl ale dlouhodobě neudržitelný, proto se hledaly způsoby, jak vodovod posílit. „Na základě hydrogeologických posouzení nám projektanti nabídli různá variantní řešení. V lokalitě je ale velmi specifické podnebí slabé na srážky a podzemní vody je zde málo. Nové či hlubší vrty tak nepřicházely v úvahu. Na jiný náš vodovod se zase nebylo možné napojit, proto jsme jako nejideálnější řešení vybrali propojení s nedalekou Vodárenskou soustavou Východní Čechy. Následovala jednání o podmínkách, projektová dokumentace a nyní jsme před samotnou stavbou,“ sděluje dobré zprávy ředitel společnosti VOS a. s. Ing. Richard Smutný.

Vypsáno je tak nyní výběrové řízení na zhotovitele, který propojí prameniště u Vysokého Veselí na asi půl kilometru vzdálenou východočeskou vodárenskou soustavou a vybuduje novou čerpací stanici. Předpokládaná cena prací je zhruba 4,5 milionu korun. „Je to vůbec poprvé, kdy budeme užívat vodu z jiných zdrojů než z vlastních. Dodavatelem vody je totiž hradecká vodohospodářská společnost, se kterou jsme sjednali podmínky odběru. Vodu budeme novým propojením do vodojemu v případě potřeby jen dopouštět. Hlavním zdrojem vody tak i nadále zůstanou vrty ve Vysokém Veselí. Obyvatelé by tedy měli mít od příštího roku vody celoročně dostatek,“ dodává Richard Smutný. Práce začnou na podzim a hotovo má být v 1. polovině příštího roku.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme