Obyvatele Dvora Králové budou i letos platit dvojí cenu

Obyvatelé Dvora králové stále nevědí, komu mají hradit vodné a stočné. Odběratelé, kteří mají podepsanou smlouvu s městem jako s majitelem vodovodní a kanalizační sítě zaplatí nově za stočné 26,95 Kč, za stočné pak 45,20 Kč za kubík. Celkem tedy 72,15 korun.

3 min. čtení

Ivo Hubený z odboru rozvoje, investic a majetku města zdůraznil, že kmen ceny zůstává stejný jako v loňském roce, cena se mění pouze o DPH.

Starostka Edita Vaňková říká: "Cena zůstává stejná, vzešla poslední dohodou z nájemní smlouvy mezi městem a provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě v roce 2009. Mění se však výše DPH, které bylo nejprve devět, poté deset a nyní je čtrnáct procent."


Jinou cenu budou platit odběratelé, kteří mají smlouvu s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, tedy se společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové. "V lednu musí odběratelé k částce, kterou platili v loňském roce, připočíst výši DHP, jež činí čtrnáct procent. Cena by se tak měla tento měsíc pohybovat okolo 65 korun zakubík vody," uvedl majitel Zdeněk Kouba a dodal: "Od 1. února pak stanovíme novou cenu, na což jsou naši zákazníci zvyklí. V té době již totiž máme výsledky předchozího roku, z nichž při výpočtu vycházíme. V současnosti však ještě výši nové ceny za vodu neznáme."


Spor radnice jako majitele vodovodní a kanalizační sítě a jejího provozovatele, společnosti Vodovody a kanalizace, stále pokračuje. VaK sice vyhrál soud a krajský senát rozhodl, že lidé mají hradit vodu jemu,radnice ale podala proti rozsudku ústavní stížnost.

Foto: Wikipedia, Karelj, licence GNU


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme