Obsah dusičnanů ve vodě z Nové Vsi u Pohořelic klesá, splňuje běžné parametry

Břeclavské vodárenské firmě Vodovody a kanalizace Břeclav se daří snižovat obsah dusičnanů ve vodě ze zdroje v Nové Vsi u Pohořelic. Pomohlo snižování hladiny podzemní vody. Ve čtyřech obcích tak mohla být zrušena výjimka s mírnějším limitem dusičnanů, vodárny o tom informovaly v tiskové zprávě.

3 min. čtení

Limit musel být loni zvýšen na 80 miligramů na litr (mg/l), namísto běžných 50 miligramů na litr, celkem pro devět obcí. "Dusičnany dlouhodobě převyšovaly povolený limit a voda nebyla vhodná k pití pro malé děti, těhotné ženy či kojící matky. VaK Břeclav snížil lidem v dotčeném území cenu vodného a rizikovým skupinám proplácel vodu balenou. Na základě technických opatření a trvalého zlepšení kvality vody pak byla výjimka a z ní plynoucí omezení v užívání zrušeny v letošním květnu pro obce Pouzdřany, Strachotín, Přibice, Vranovice," uvedly vodárny ve zprávě.

Situaci řešily déle než rok, ve spolupráci s odborníky se podařilo zjistit, že nejpravděpodobnější příčinou problémů s dusičnany je vysoká hladina podzemní vody v posledních dvou letech, kdy byla na historických maximech. VaK Břeclav proto začaly vodu ze studní odčerpávat tak, aby se její hladina snížila na původní úroveň.

"Obsah dusičnanů se od poloviny července na vodním zdroji Nová Ves postupně snižuje a nyní je pod požadovanou hodnotou 50 mg/l, respektive pod 40mg/l. Kvalita vody v Pasohlávkách, Ivani, Vlasaticích, Nové Vsi a Velkém Dvoře tak dle posledních výsledků splňuje kvalitativní ukazatele, které jsou běžně platné. Nadále budeme v našich opatřeních pokračovat, abychom zajistili jejich dlouhodobou účinnost," uvedl ředitel společnosti Milan Vojta.

Zrušení zvýšeného limitu pro dusičnany pro zbývající obce chtějí VaK Břeclav navrhnout, jakmile bude zlepšení trvalé.

Foto: Wikipedia, Koutne1, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme