Obnova vodojemu Žluč se chýlí ke konci

v těchto dnech dokončuje práce na obnově vodojemu Žluč u Dobřeně. Vodojem slouží k zásobování téměř 2 000 obyvatel Mšenska. „Cílem stavby byla kompletní výměna vnitřních rozvodů ve vodojemu Žluč a v nedaleké armaturní šachtě. Celkové náklady dosáhly téměř 1,5 milionu Kč.“,řekl Mgr. Milan Volf, předseda představenstva VKM.

3 min. čtení

„I když se jedná o malý vodojem, společně s vodojemem Romanov se jedná o velmi důležité a významné vodohospodářské stavby pro region Mšenska. Naše společnost bude i nadále pokračovat v obnově vodárenského majetku tak, aby majetek byl nejenom plně funkční, ale též reprezentativní a vhodně doplňující ráz okolí, uvedl Milan Volf.

„Vodojem Žluč byl postaven v roce 1929. Jedná se o zemní vodojem s dvěma komorami, každá o objemu 200 m3 a je zásobován z ČS Stříbrník – Vojtěchov,“ sdělil Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s., která distribuční vodovodní síť na Mšensku provozuje. „Obnova vodojemu spočívala vedle kompletní výměny armatur ve vodojemu Žluč a v armaturní šachtě, v obnově propojů potrubí, jak z armaturní šachty, tak z vodojemu na stávající vodovody v celkové délce téměř 16m. Součástí stavby byla rovněž i výstavba nové armaturní šachty a požárního nadzemního hydrantu u čerpací stanice Stříbrník u Vojtěchova, kde je významné jímací území pro Mšeno a okolí,“ informoval závěrem Pavel Pobříslo.

Z vodojemu Žluč jsou zásobeny obce Dobřeň,Střezivojice, Vidim, N. Osinalice, Jestřebice, J. Ves, Kokořín, Kokořínek, Šemánovice, Březinka, Truskavna, Sitné, přes VDJ Vysoká – Vysoká, Bosyň, Chodeč, přes VDJ J. Ves – Strážnice, Střednice, Rymáň.

 

 

 

 

Foto: „Dobren 01“ od PrasopestilenceVlastní dílo. Licencováno pod CC BY 3.0 via Wikimedia Commons a Středočeské vodárny, a.s.


Zdroj: Středočeské
vodárny, a.s.

Zdroj: Středočeské vodárny, a.s.

Doporučujeme