Obnova vodohospodářských staveb v Českých Budějovicích stála 2 miliony korun

Dva miliony korun zaplatilo město za nový vodovod s napojením na stávající řad v Rošického ulici. Jde o vybudování první části revitalizace bývalých kasáren.  Práce v areálu budou pokračovat v příštím roce stavbou přístupových komunikací k novému parku Čtyři Dvory.

2 min. čtení

"Částku 1 749 000 korun si vyžádala úprava potrubí filtrátu z objektu odvodnění kalu do regeneračních nádrží a strojní vybavení v areálu městské čistírny odpadních vod. Na 1 670 577 korun přišly úpravy vodovodního potrubí a přípojek v ulici Dobrovodská v úseku Rudolfovská – U Jeslí. Přes jeden milion městských korun pomohlo obci Srubec, kde byly provedeny stavební úpravy ve vodojemu a osazena nová čerpadla s větší kapacitou. Ve vodojemu Staré Hodějovice je čerpací stanice pro čerpání vody do vodojemu Srubec a kapacitně už stará čerpadla přestávala stačit zásobovat pitnou vodou obec. Díky stavebním úpravám, které z 80% postupně uhradí Srubec, bude dostatek pitné vody i pro obyvatele přilehlých obcí Třebotovice a Kaliště," objasňuje náměstek primátora Kamil Calta.

Vodárenskou infrastrukturu provozuje od 1. května 2012 v Českých Budějovcích ČEVAK a.s., který převzal provozování od 1.JVS.

Foto: Wikipedia, Pavel Rychtecký, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme