Obce na Hořicku mají kvalitnější zdroj vody

Po zhruba 20 měsících stavebních prací byla zkolaudována stavba, která na Hořicku propojila slabší a nevyhovující zdroje na vydatnější zdroj v úpravně vody Březovice. Lepší kvality vody a hlavně konce problémů s jejím dodáváním v letních měsících se dočkaly obce Jeřice, Doubrava, Boháňka, Cerekvice, Třebovětice, Skála a Chloumek. 

6 min. čtení

Stavba byla dokončena o půl roku dříve, než se původně předpokládalo.

Projekt Skupinový vodovod Hořicko byl zrealizován z důvodu nevyhovujících parametrů vody na prameništi Bahna, vrtu v Jeřicích a na zdroji v Doubravě. Prameniště Bahna dosud zásobovalo skupinový vodovod Boháňka, z něhož je napojeno šest obcí a lokalit – Jeřice, Boháňka, Cerekvice, Třebovětice, Skála a Chloumek. Voda zde bohužel dlouhodobě obsahovala nadlimitní množství dusičnanů a byla omezena výjimkou. Hrozilo, že by během pár let hygienické limity nestačily a voda by nebyla pitná. Podobné problémy s kvalitou vody byly i ve vodovodu Doubrava, kde jí navíc bylo v letních měsících nedostatek. „Nechali jsme proto vypracovat projekt na propojení těchto menších zdrojů a vodovodů na skupinový vodovod Hořicko, který získává vodu z úpravny v Březovicích. Hlavním úkolem bylo zajištění pitné vody pro místní obyvatele, aby splňovala hygienické limity dle platné legislativy a také aby byla voda bez problémů dostupná i v letních měsících,“ vysvětluje hlavní cíl stavby člen představenstva VOS  a. s. a starosta města Hořice Aleš Svoboda.

Stavba začala v dubnu 2020. Během tohoto roku došlo k propojení ÚV Březovice a prameniště Bahna, a to potrubím o délce 5 150 metrů. Tento přívodní řad umožňuje doplňování vodojemu na prameništi Bahna upravenou vodou ze zdroje v Březovicích. Kvůli tomu byla v Březovicích postavena i nová čerpací stanice. „V Jeřicích byla situace dlouhodobě nevyhovující, kvůli nevhodné vodě pro určité skupiny obyvatel jsme museli přes tři roky dodávat kojencům, dětem do 6 let a těhotným k pití vodu balenou. Po dokončení první části projektu jsme proto požádali o předčasné užívání stavby, abychom kvalitu vody vyřešili nejdříve pro Jeřice a obce v okolí. Vodovod jsme spustili v lednu 2021,“ vysvětluje ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný.

Následně byl vybudován přívodní řad, který spojil vodojemy Chloumek a Doubravu. Tento řad zajišťuje kvalitní pitnou vodu z již nově zásobeného vodovodu Boháňka do osady Doubrava. Zde bylo potřeba natáhnout více jak 2 860 metrů potrubí. Součástí výstavby byla i oprava vodojemů. Kromě sanace a stavebních úprav byla vyměněna kompletně i technologie. „Při realizaci tohoto úseku jsme se potýkali s problémy, protože je zde skalnaté podloží a více než polovinu trasy musel zhotovitel bourat v pískovcové hornině. I tak se ale podařilo celou stavbu provést o více než 6 měsíců rychleji. Celkem 1 300 obyvatel má již kvalitnější pitnou vodu z hlubinných březovických zdrojů,“ dodává ředitel Ing. Richard Smutný.

Celkové náklady díla jsou zhruba 41 135 000 bez DPH a na více jak polovinu získala společnost dotaci z Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 26 358 000 bez DPH. Stavbu prováděla společnost BAK stavební společnost, a. s. a EVT Stavby.

  

Zdroj: redakce

Doporučujeme