O dotace na čistírny a vodovody zažádalo 280 obcí, peníze nestačí

O dotace na stavbu či modernizaci vodovodu, kanalizace nebo čistírny odpadních vod požádalo za tři měsíce 280 obcí. Částka, o kterou žádají, činí dohromady deset miliard korun, což je zhruba třikrát více, než kolik činí celková dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministr Richard Brabec (ANO) proto slíbil, že bude hledat další peníze na podporu těchto projektů. 

3 min. čtení

Ve včerejší tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo životního prostředí.

Největší zájem měly obce a města o příspěvek na kanalizace a čistírny odpadních vod. "Celkem (obce a města) podaly 214 žádostí s požadavkem dotace EU za 7,3 miliardy korun," uvedlo ministerstvo. Dalších 66 obcí chtělo peníze na rozšíření vodovodní sítě nebo na stavbu či modernizaci úpravny pitné vody. V tomto případě je celková požadovaná částka 2,6 miliardy korun.

"Už před spuštěním příjmu žádostí jsme avizovali, že se jedná de facto o poslední peníze, které bude moci Česká republika na vodní hospodářství v tomto programovém období z OPŽP čerpat," uvedl ministr Brabec, podle kterého je podpora vodohospodářské struktury v obcích jednou z priorit ministerstva. Další peníze na tyto projekty se proto pokusí najít v jiných operačních programech nebo z národních zdrojů.

Žádosti mohly obce podávat od 16. října 2017 do 18. ledna letošního roku. Na dotace je vyhrazeno 3,7 miliardy korun, příspěvek proto získá jen přibližně třetina projektů. "Podpořeny budou přednostně projekty, které získají v hodnocení nejvyšší počet bodů. Posuzovat budeme zejména nákladovou efektivnost zvoleného řešení, počet obyvatel nově připojených na vodovod či kanalizaci nebo snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod," sdělil ČTK ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. To, zda uspěly, se obce dozvědí do konce června.

OPŽP 2014-2020 dosud podpořil 388 vodohospodářských projektů za 9,8 miliardy korun. Podle údajů ministerstva díky tomu vznikne 180 čistíren odpadních vod, vybuduje se 1281 kilometrů stokových systémů, 231 kilometrů rozvodů pitné vody a 29 úpraven pitné vody.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme