Poděbrady vybraly VAK Nymburk

Na mimořádném zasedání rada města Poděbrad rozhodla o pronájmu čistírny odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, která má na své náklady intenzifikovat čistírnu odpadních vod.

1 min. čtení

Město Poděbrady, které čistírnu vlastní, muselo jednat rychle a využít jednu z možností. První zvažovanou variantou bylo najít prostředky na přestavbu čistírny a udržet ji tak ve vlastnictví města. Protipólem bylo zvolit prodej strategickému partnerovi, který potřebné úpravy provede na své náklady. Kompromisní variantou, která nakonec vyhrála, byl pronájem na základě výběrového řízení.

Čistírna odpadních vod ve Velkém Zboží pro Poděbrady a přilehlé obce totiž přestala vyhovovat hygienickým limitům. Po deseti letech tak musí opět dojít k jejímu rozšíření a modernizaci.

Vodovody a kanalizace Nymburk se s městem zároveň dohodly na půjčce na stavbu kanalizace v ulici Hlaváčova, Šantlova a Chládkova. Půjčku na stavbu má firma VaK Nymburk městu vrátit v podobě akcií, čímž by město získalo podíl ve firmě.

„Předpokládáme, že letos položí potrubí do země a finální úpravy vyjdou na rok 2012,“ uzavřel Ivan Uhlíř.

Foto: Wikipedie

Zdroj: (jab)

Doporučujeme