Nový způsob vyřizování žádostí o existenci sítí

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) pro své zákazníky připravila nový způsob vyřizování Informace o existenci inženýrských sítí. Nová aplikace zjednoduší a zrychlí podání, zpracování a vyzvednutí informace o výskytu vodohospodářských zařízení.

3 min. čtení

„Naše společnost vyslyšela přání našich zákazníků a zjednodušila a hlavně zrychlila vyřízení žádostí k existenci sítí,“ řekl Ing. Josef Kyncl, manažer útvaru GIS. „V současné době všichni budoucí stavebníci, investoři nových podzemních zařízení a jiní zájemci podávali žádosti o zákres sítí v jejich zájmovém území na předtištěném formuláři, který předávali osobně na vodárně nebo jej zasílali jako přílohu e-mailové zprávy. Vyřízení jejich žádosti se tak pohybovalo v řádu několika dnů podle množství přijatých žádostí,“ uvedl Josef Kyncl.

Co bude žadatel k podání žádosti potřebovat? Pouze přístup na internet z PC. Žádost vyplní na webových stránkách společnosti Středočeské vodárny, a.s. (www.svas.cz) kdykoliv se to bude žadateli hodit. Nebude se muset osobně dostavit do vodárny, ušetří si čas a náklady na cestu. Na webových stránkách společnosti, v kteroukoli dobu, vyplní jednoduchý formulář žádosti a vyznačí v mapě zájmové území, které bude předmětem jeho zájmu. Jeho žádost pak odsouhlasí operátor společnosti a žadateli bude na jeho e-mailovou adresu odeslán odkaz, na kterém si vyzvedne zpracovanou elektronickou verzi Informace o existenci sítí ve formátu PDF.

V případě, že si žadatel nebudete vědět rady s vyplněním formuláře nebo bude potřebovat s něčím poradit či pomoci ohledně existence sítí, obraťte se na Ing. Josefa Kyncla (tel. 312812182, Josef.kyncl@svas.cz).
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme