Nový Vodní dům u Želivky bude nejen krásný, ale také ekologický

Za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka byl 21. října 2014 slavnostně položen základní kámen moderního návštěvnického střediska Vodní dům. Slavnostní akce se konala přímo na místě, kde začala výstavba nízkoenergetické budovy Vodního domu, u hráze vodní nádrže Švihov na Želivce nedaleko obce Hulice.

7 min. čtení

Projekt Vodního domu realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim spolu s partnery, společností Veolia Česká republika a státním podnikem Povodí Vltavy. Za ně se pokládání základního kamene zúčastnili předseda ČSOP Ing. Pavel Pešout, RNDr. Marcela Dvořáková ze společnosti Veolia Česká republika, ředitelka Nadačního fondu Veolia Mgr. Vendula Valentová a generální ředitel Povodí Vltavy RNDr. Petr Kubala.

Vodní dům bude moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí, která bude návštěvníkům představovat dvě tváře vody: vodu jako nezbytnou podmínku života – nenahraditelnou surovinu a vodu jako biotop pro rostliny a živočichy. Vodní nádrž Švihov – Želivka je začleněna do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a právě druhy vázané na vodní nádrž a její okolí budou ve Vodním domě představeny. Expozice Vodního domu má kromě své vnitřní části i část venkovní, která zahrnuje atrium Vodního domu s vodními herními prvky a naučnou stezku okolím Vodního domu, kde se bude rozkládat expoziční nádrž, mokřad či skalka z typické místní horniny hadce. S jeho otevřením se počítá v příštím roce. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Základní kámen Vodního domu je vyroben z hadce – tmavé horniny, která je typická pro tuto oblast. Výskyt velmi vzácných druhů rostlin, které jsou vázány právě jen na hadcové podloží (např. kuřička hadcová) byl důvodem vyhlášení národní přírodní památky Hadce u Želivky v roce 2011. NPP Hadce u Želivky se nachází v katastru obcí Bernartice, Hulice a Borovsko. Základní kámen Vodního domu pochází právě z bernartického lomu. Hadec má zajímavou tmavou barvu, proto se často používá ve stavebnictví i jako dekorační kámen. Po poklepání na základní kámen s datem 21.10.2014 následoval přípitek všech účastníků na zdar projektu Vodního domu. Připíjelo se stylově – vodou ze Želivky.

Při příležitosti položení základního kamene Vodního domu podepsali zástupci Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Hlavního města Prahy a státního podniku Povodí Vltavy memorandum, obsahující závazek spolupráce všech signatářů na aktivitách a projektech, směřujících k ochraně vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Účastníci akce si mohli prohlédnout na místě vystavené architektonické návrhy účastníků architektonické soutěže o návrh Vodního domu, kterou Český svaz ochránců přírody vyhlásil v roce 2009. Vítěznému návrhu architektonického ateliéru AND se dostalo ocenění již před zahájením výstavby. Jeho návrh Vodního domu získal v 9. ročníku soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2010“ cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Odborná porota ocenila právě ohleduplné umístění stavby, její nízkoenergetický standard, využití místních přírodních materiálů a zapojení do okolní volné krajiny bez narušení jejího půvabu a přirozeného tvarování. Proměna vybraného návrhu ve skutečnost se dnešním dnem oficiálně započala.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme