Novou ministryní životního prostředí je Rut Bízková

Prezident České republiky Václav Klaus na návrh předsedy vlády Jana Fischera jmenoval Rut Bízkovou, dosavadní náměstkyni resortu, novou ministryní životního prostředí.

6 min. čtení

Premiér Fischer, který právě uvedl novou ministryni do funkce při této příležitosti řekl: „Je mi potěšením, že mohu uvést do funkce právě jmenovanou ministryni životního prostředí paní Rut Bízkovou. V této budově ji nemusím představovat, všichni ji dobře znáte, ale i já ji znám poměrně dlouhou dobu, ještě jako předseda Statistického úřadu jsem s ní často spolupracoval. Je to zkušená odbornice, která dobře zná jak problematiku životního prostředí tak i tento dům. Ještě jednou jí gratuluji a přeji mnoho úspěchů při řízení tohoto resortu.“

Ke svému jmenování Rut Bízková uvedla: „Do skončení mandátu této vlády zbývá jen málo času a některé kroky musí být učiněny ještě teď, aby některé projekty nemusely být realizovány třeba až s půlročním zpožděním. Mnohé z těchto projektů mají přitom charakter protikrizových opatření a zvyšují zaměstnanost. Bylo by velkou chybou, kdybychom je v době krize nerealizovali a byly by zahájeny až po jejím odeznění.“

Životopis Rut Bízkové:
Po absolvování Vysoké školy chemicko technologické v Praze pracovala od roku 1981 v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v oboru radiofarmak a instrumentálních metod analýzy jaderných materiálů. V letech 1986 – 1988 absolvovala postgraduální studium matematiky a v roce 1993 tříměsíční stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni, která se primárně zabývá jadernou bezpečností a omezováním negativních vlivů jaderného průmyslu na životní prostředí.
Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí, především na oblast vlivu energetiky na životní prostředí. V letech 1994 – 1996 pracovala jako tisková mluvčí uhelných elektráren ČEZ, a. s. Uvnitř společnosti ČEZ pomáhala prosazovat masivní odsiřování elektráren pro zlepšení kvality ovzduší v ČR a toto téma také komunikovala s veřejností.
Následně působila jako ředitelka odboru pro styk s veřejností na Ministerstvu životního prostředí. Od roku 1999 byla vedoucí oddělení mezinárodních aspektů průmyslové politiky na MPO, kde se zejména zabývala vlivy průmyslové politiky na životní prostředí, a byla také poradkyní náměstka ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, hutnictví a stavebnictví pro tento obor.
Od roku 2004 působila v agentuře CENIA, české informační agentuře životního prostředí, příspěvkové organizaci MŽP, naposledy ve funkci zástupkyně ředitele.
Od září 2006 byla náměstkyní ministra životního prostředí a ředitelkou sekce ekonomiky a politiky životního prostředí.
Dne 15. dubna 2010 byla jmenována ministryní životního prostředí.
Rut Bízková je vdaná a má jedno dítě.
 

Ministři životního prostředí od posledních voleb v roce 2006
 
Období Ministr Politická příslušnost
září 2006 – leden 2007 Petr Kalaš nestraník
leden 2007 – květen 2009 Martin Bursík Strana zelených
květen 2009 – 30.11. 2009 Ladislav Miko nestraník
30. 11. 2009 – 19. 3 2010 Jan Dusík

pozastavené členství ve SZ,

navržen SZ

22. 3. 2010 – 15. 4. 2010 Jakub Šebesta nestraník, navržen ČSSD
od 15.3. 2010 Rut Bízková

nestraník, doporučena ODS,

navržena Janem Fischerem


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme