Vodárenské novinky představené na výstavě VODOVODY – KANALIZACE 2013

Tradiční vodárenská výstava přináší také řadu zajímavých exponátů a služeb sloužících např. ke zvyšovýní kvality vody, snižování ztrát z trubních sítí či možnosti dálkových odečtů. Pojďme se podívat na přehled toho nejzajímavějšího.

6 min. čtení

Ročně 15 miliard do obnovy vodohospodářského majetku
Základní prioritou vlastníků vodohospodářského majetku je jeho provozuschopnost. Zajištění tohoto cíle vyžaduje plánovitě realizovat obnovu majetku v rozsahu 1,5 % z reálné hodnoty majetku, což představuje v České republice cca 15 miliard ročně. Ve skutečnosti se ale na obnovu tohoto majetku vydává jen zhruba polovina potřebných finančních prostředků.

Hlavním zdrojem pro financování obnovy vodohospodářského majetku je cena vodného a stočného. Proto i do budoucna je nutno počítat s růstem cen vodného a stočného z důvodu zabezpečení dostatečných finančních prostředků pro jeho obnovu. Výsledný efekt pocítí především zákazník v zajištění kvalitních služeb v oblasti dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Jaké výrobky a služby zvyšují standardy ve vodárenství?
Požadavky na kvalitu pitné vody i standardy vypouštěných odpadních vod dlouhodobě neustále stoupají. Nejnovější trendy v používaných technologiích je přitom možné vidět právě na mezinárodní výstavě VODOVODY – KANALIZACE 2013. Návštěvníkům se představí řada novinek v oblasti snižování ztrát z trubních sítí, které prezentují například společnosti Radeton či DISA, a také oblast měřidel, kde je čím dále více prostoru věnováno systémům pro dálkové odečty (výrobci Sensus, Itron, Kamstrup, Siemens..). Není možné zapomenout ani na novinky v oblasti chemických výrobků využívaných v oboru pro výrobu pitné vody a čištění odpadních vod (spol. Kemira). V oblasti čerpací techniky roste zájem především o energetickou efektivitu výrobků (KSB, Prominent).

Kvalitní spolupráce mezi těmi, kdo vodárenské technologie vyvíjejí a uvádí na trh a těmi, kdo tyto technologie užívají, je naprostou nezbytností. Je skutečností, že přes 80 % hodnoty vodohospodářského majetku je vázáno v trubních sítích, které dlouhodobě zastarávají. S ohledem na to je proto vhodné zmínit i novinky v oblasti výrobků trubních materiálů a armatur, kterým je na letošní výstavě věnován velký prostor. Novinky připravili například výrobci nejpoužívanějších materiálů pro rozvod pitné vody – tvárné litiny, tedy společnosti Saint-Gobain, JMA, AVK, Hawle či Duktus, a to směrem k zvýšení komfortu instalace i ochrany materiálů proti korozi i poruchám.

Zajímavé jsou nyní i výrobky z tvárné litiny, které umožňují přímou kombinaci s plasty (např. Bluetop). Dopředu se posouvají ale i výrobci plastových trubních materiálů, zvyšující postupně odolnost materiálů inovacemi při výrobě nebo kombinací vrstvení a struktury plastů. Zde je nutné upozornit na to, že plastové materiály, užívané pro veřejné vodovody v České republice, musí projít akreditovanou zkušebnou.

Více informací o vystavovatelých přineseme v následujících dnech.
Detailní informace o výstavě naleznete ZDE.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme