Novela: Komise budou moci pod pokutou zakázat povolené odběry vody

Stát plánuje zřídit komise, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha podobně, jak je tomu u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Počítá s tím novela vodního zákona, kterou ministerstvo zemědělství poslalo do meziresortního připomínkového řízení.

6 min. čtení

Za neuposlechnutí by hrozila pokuta do 200.000 korun.

Na tvorbě novely se pracovalo několik let. Vyhlašovaly by se podle ní stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že se nepočítá s možností povinného čerpání vody z jednotlivých studní pro zásobování domácností.

Komise by měly být na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působnosti, ale měla by existovat i celorepubliková. Krajské úřady a ministerstva budou v případě pochybností v době nedostatku vody přezkoumávat rozhodnutí nižších komisí, aby se vyšší komise nemusela scházet jenom kvůli přezkumu.

V době sucha můžou vydávat vodoprávní úřady rozhodnutí, při vyhlášení vážnějšího stavu nedostatku vody se ale jejich platnost pozastaví. Následně může komise pro sucho omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky, či nařídit mimořádná sledování množství vod. Jednou z možností je také právě nařídit vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění. Tu samou věc může nařídit i vlastníkovi vodohospodářského zařízení.

"Návrh novely nepočítá s možností, že by se při stavu nedostatku vody využívalo vody ze studny pro individuální zásobování domácností pro potřeby například obce,"
sdělil ČTK mluvčí ministerstva. Čerpání z jednotlivých studní by podle něj nebylo přiměřeným ani koncepčním řešením při nedostatku vody.

Novela počítá s vytvářením plánů na sucho, které by v sobě měly také návrhy opatření, jež by začala platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým úřadem. Kromě pravidelných aktualizací bude důvodem pro přepracování plánu také sucho, při kterém by byl vyhlášen stav nedostatku vody. Takový plán se bude pořizovat i pro celé území ČR.

Novela také počítá s větším sledováním odběrů povrchových i podzemních vod.
Zatímco nyní se sledují odběratelé, kteří využívají nad 6000 metrů krychlových ročně, nyní se plánuje snížit hranii na 1000 metrů krychlových ročně nebo nad 100 metrů krychlových za měsíc, aby měly komise přesnější informace o vodní bilanci dané lokality.

Pomoci by při boji se suchem měl i vznikající systém HAMR pro předpověď hydrologické situace. Pracuje na něm MŽP ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským, institucí CzechGlobe, Českou zemědělskou univerzitou a ČHMÚ. Model by měl od roku 2020 pomoci předpovídat stav a vývoj sucha až na dva měsíce dopředu.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme