Nové analytické metody pomáhají garantovat vysokou kvalitu pitné vody v Praze

Akreditovaná laboratoř Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) od května využívá dvě nové analytické metody, které umožňují velmi rychle stanovit znečištění i ve velmi nízkých koncentracích.

8 min. čtení

“Nové analytické metody pomáhají zjistit případné znečištění pitné vody v řádu hodin a upravit stávající technologie tak, abychom mohli Pražanům vždy garantovat vysokou kvalitu dodávané pitné vody,“ zdůrazňuje Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Praha, do jehož kompetence patří také vodohospodářství.

Díky PCR výsledky za několik hodin
“PCR metody jsou v dnešní době běžně využívány ve zdravotnických a farmaceutických laboratořích či v potravinářství. Jejich využití pro kontrolu kvality vody je však v rámci České republiky úplnou novinkou,” uvádí Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly vody Pražských vodovodů a kanalizací. PCR metoda je obecně využívána pro stanovení bakterií, popř. virů. Tato velmi citlivá metoda umožňuje detekovat dokonce jedinou kopii DNA cílového mikroorganismu.

Pražské vodovody a kanalizace se rozhodly využít tuto metodu k rychlému stanovení znečištění pitné vody po zásazích do vodovodní sítě a po haváriích. Akreditovaná laboratoř PVK tak prostřednictvím rychlé a přesné detekce bakterie E.coli zjistí, zda nedošlo ke znečištění pitné vody.

Dosud mikrobiologické analytické metody využívaly kultivační techniky a výsledky analýz tak byly známé za několik dní od odběru vzorku (většinou za 1, 2 až 3 dny). Díky PCR metodě mají vodohospodáři výsledky již v řádu hodin a mohou tak velmi pružně reagovat na vzniklou situaci.

“Výhodou také je, že v jedné sérii analyzujeme velké množství vzorků. Dříve jsme měli výsledky jen u jednotek vzorků,” doplňuje Lenka Vavrušková.

Novou metodu je také možné použít pro stanovení bakterie Legionella v teplé vodě. Lhůta detekce hledaného mikroorganismu se v tomto případě snižuje z řádu dnů až na několik hodin.

Větší množství látek ve velmi nízkých koncentracích
Další metodou, kterou Pražské vodovody a kanalizace nově využívají pro kontrolu kvality vody, je kapalinová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (LC-MS) pro detekci rizikového znečištění vody.

Určité škodlivé látky (například atrazin) byly zakázány, přesto jsou však stále v podzemních vodách obsaženy jejich zbytky či metabolity. Vyvíjeny jsou navíc další rizikové látky, které mohou mít negativní dopad na kvalitu vody. “Jejich přesné stanovení je velmi důležité pro následnou úpravu pitné vody a případně zařazení nových technologických prvků, abychom mohli garantovat vysokou kvalitu dodávané pitné vody, na kterou jsou Pražané zvyklí,“ vysvětluje Lenka Vavrušková.

K určení těchto látek se používá kapalinový chromatograf a hmotnostní spektrometr, který detekuje a potvrzuje identitu molekul s vysokou specifitou a citlivostí. Jedná se o moderní analytickou metodu, která se využívá pro stanovení znečištění ve velmi nízkých koncentracích v řádu ng/l. Tato vysoce sofistikovaná sestava přístrojů za 11 milionů korun umožňuje stanovení širokého spektra látek jako jsou pesticidy a jejich metabolity, dále například léčiva, případně hormony a průmyslové látky, které znečišťují vodu i životní prostředí.

“Díky sofistikovaným analytickým metodám umíme stanovit větší množství látek ve velmi nízkých koncentracích, což je velkou výhodou pro správné nastavení technologie úpravy vody. Ideální by ale samozřejmě bylo, pokud by se tyto kontaminanty do životního prostředí vůbec nedostávaly,” uzavírá Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly vody Pražských vodovodů a kanalizací.

Fotogalerie


Zleva:
Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly vody, PVK
Pavel Válek, předseda představenstva, PVS
Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Praha
Petr Mrkos, generální ředitel, PVK
 


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme