Nová čistírna odpadních vod také va Vizovicku

Ve Vizovicích byla dokončena rekonstrukce mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Její kapacita se tak zvýšila až na plánovaných osm tisíc obyvatel. Výhledově se plánuje také připojení obcí Jasenná, Lutonina a Ublo.

2 min. čtení

Čistička odpadních vod je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, která byla také investorem celé rekonstrukce. Ta začala v listopadu loňského roku a celkové náklady se vyšplhaly na čtyřicet milionů korun bez DPH.

Uvedení do zkušebního provozu se předpokládá koncem letošního roku. Po jeho ukončení bude stavba zkolaudována a uvedena do trvalého provozu.

"Zrekonstruována byla vstupní čerpací stanice, dále aktivační linky, čerpací stanice kalu, lapák písku, uskladňovací nádrže kalu, dosazovací nádrže, mechanické předčištění a objekt měření dešťových odpadních vod. Dále pak provozní budova, venkovní osvětlení, vozovky, chodníky a schodiště," vypočítala mluvčí společnosti Moravská vodárenská, která čističku provozuje, Helena Koutná.

Nově byla zbudována i další zařízení: chemické srážení fosforu s propojením do nového řídicího systému čistírny odpadních vod, mikrosítový bubnový filtr, měření vyčištěných odpadních vod a vírový separátor.
 
"První provedené rozbory odpadních vod ukazují, že účinnost čištění je vynikající a budou splněny všechny stanovené cíle rekonstrukce," dodala Koutná.


Zdroj: (hav)

Zdroj: (hav)

Doporučujeme