Nová cena vodného a stočného pro rok 2020 na Prostějovsku

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje svým odběratelům, že na základě novelizace zákona o DPH zákonem č. 256/2019 Sb. má být s účinností od 1. 5. 2020 přeřazena úprava a rozvod vody a také odvádění a čištění odpadní vody včetně souvisejících služeb ze sazby 15 % nově na 10 %. 

1 min. čtení

Z tohoto důvodu bude snížena cena vodného a stočného těm odběratelům, kteří nejsou plátci DPH.
 

Cena vody pro rok 2020 Cena bez DPH Cena s DPH 15 % Cena s DPH 10 %
od 1.5.2020
  Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3
Prostějovsko      
vodné 40,75 46,86 44,83
stočné 40,62 46,71 44,68
celkem 81,37 93,57 89,51


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme