Nová asociace bude hájit zájmy provozovatelů vodárenské infrastruktury

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR vznikla v červnu loňského roku. Jedná se o jedinou asociaci s cíleným zaměřením na problematiku provozování vodovodů a kanalizací v České republice.

3 min. čtení

Zakládajícími členy Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR jsou ČEVAK, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Královéhradecká provozní.

Proč Asociace vznikla? Dle Martina Bernarda, předsedy představenstva Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR, je důvodů hned celá řada – obecný vývoj situace v České republice, legislativní klima, stav přípravy a projednávání poskytování podpory staveb vodovodů a kanalizací z Evropské unie, snaha po společném řešení legislativních i technických a každodenních problémů provozování vodovodů a kanalizací.

Cílem nové asociace je hájit zájmy provozovatelů vodovodů a kanalizací ve vztahu k orgánům Evropského společenství a veřejné moci v ČR, a to zejména ve věcech legislativních, technických a ekonomických. Samozřejmostí je spolupráce s vlastníky vodohospodářské infrastruktury v zájmu dalšího rozvoje vztahů, organizování odborných setkání za účelem rozvoje a vzdělávání v oboru a podpora diskuze o aktuálních otázkách problematiky vlastnictví a provozování vodovodů a kanalizací v České republice.

V neposlední řadě bude asociace zajišťovat pro své členy služby informačního, poradenského a výchovně vzdělávacího charakteru. Do budoucna plánuje také navázat spolupráci s obdobnými organizacemi a partnery v zahraničí.
                                                     


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme