NKÚ: Obnova rybníku Jordán v Táboře byla financována bez chyb

Žádné závažné chyby se nestaly při financování obnovy rybníka Jordán v Táboře, konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Vyčištění a oprava rybníka trvaly šest let a do poloviny loňského roku stály téměř 420 milionů Kč. Z evropských dotací bylo uhrazeno 302,4 milionu Kč, z rozpočtu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 18 milionů Kč a zbytek doplatilo město Tábor.

4 min. čtení

"Kontrola neodhalila žádné závažné chyby. SFŽP se při správě projektu řídil platnými dokumenty a právními předpisy a výdaje proplácel správně, město Tábor dotace využilo pouze na náklady naplňující účel, na který byly poskytnuty, a při zadávání veřejných zakázek postupovalo podle zákona," řekla ČTK mluvčí NKÚ Olga Málková.

Jordán byl naposledy vypuštěn před 170 lety. Projekt obnovy nádrže spočíval v jejím odbahnění a vybudování spodní výpustit. Celkem bylo vytěženo téměř 269.000 metrů krychlových usazenin. Obnova nádrže by měla vyjít na 466,4 milionu korun. Město Tábor jako příjemce dotace zadalo v souvislosti s obnovou rybníka 14 veřejných zakázek na práce, dodávky a služby. Dvě nadlimitní zakázky zadalo v otevřeném zadávacím řízení, zbylých tucet zakázek malého rozsahu zadalo výzvou k podání nabídky nebo formou objednávky konkrétnímu dodavateli. Veškeré stavební práce stihli dodavatelé dokončit podle plánu.

Jordán vznikl v roce 1492 a je pravděpodobně nejstarší přehradní nádrží v Česku. Stavba je ojedinělá rozměry hráze, rozlohou vodní hladiny a sběrnou oblastí vody i technickým řešením dopravy vody do města. Soustavu tvořila vodárna s mlýnským kolem a písty, štola ve skále k hradbám, vodárenská věž a rozvody z ní do sedmi městských kašen. Původně měl Jordán zásobovat město vodou, později se využíval i k chovu ryb.

Při opravě rybníku archeologové v roce 2013 nalezli systém historických výpustí. Nejstarší části dřevěných konstrukcí obou spodních výpustí jsou dendrochronologicky datovány do konce 15. století. Nález přináší zásadní informace o technickém řešení regulace vodního režimu v umělých vodních nádržích v pozdním středověku.

 

Foto: Wikipedia, Timichal, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme